Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

„Mało jest zespołów, które mogłyby stanąć w szranki z orkiestrą OSP Nałęczów.      „Strażak”, 1967

Major  Gierczak zapisał w swoich wspomnieniach:” W  1961 r. […].przyjechałem do Nałęczowa. Przechodząc przez park usłyszałem muzykę. Grała Orkiestra Nałęczowska na wyspie. Kiedy zbliżyłem się do wyspy zauważyłem dziwny skład orkiestry: 8 muzyków + dyrygent. Byli to: Jan Walczak – dyrygent, Władysław Walczak – klarnet, Józef Sokołowski – kornet,  Stanisław Tomasik – tenor, Józef Depta – bas F, Jan Mucik – alt, Stanisław Niezgoda – bęben, Ludwik Wójcik – tenor, Marian Miazek – klarnet B. Orkiestra grała na starych nie wystrojonych instrumentach […]


Po zapoznaniu się z dyrektorem Monicem w rozmowie obiecałem, że przyślę kilka instrumentów muzycznych, bo wówczas pracowałem na stanowisku Inspektora ds. muzycznych w GZPWP w Warszawie. Obietnicy dotrzymałem. Z demobilu wojskowego przysłałem następujące instrumenty: obój, fagot, 2 kornety, tenor, bas, klarnet, 2 flety, 3 alty oraz 12 kompletów strojów ludowych. Pod odbiór zgłosił się Jan Walczak i Niezgoda. Jest mi wiadomo, że pierwsze instrumenty złożono w hotelu „Polonia”, które podczas pożaru hotelu spłonęły. Ocalały tylko te, które znalazły się w remizie.


Pierwsze rozmowy o zorganizowaniu orkiestry strażackiej prowadziliśmy z ówczesnym dyrektorem Uzdrowiska w Nałęczowie, płk. inż. Ludwikiem Monicem. W 1963 r. daliśmy ogłoszenie w prasie, że nałęczowska orkiestra przyjmie każdego muzyka i zagwarantuje mieszkanie. Zjechało się z całej Polski około 500 osób. Tak więc było z czego wybierać. W końcu zdecydowaliśmy się na 36, reszta z pieniędzmi na podróż wróciła do domu.[…]


Najgorsze są początki, nie mieliśmy żadnych dotacji, skromne finansowanie ze składek społecznych na OSP, przez 17 lat borykałem się z ogromnymi trudnościami finansowymi, bo nie wystarczało na remont i konserwacje instrumentów muzycznych, a o zapłaceniu za próby i dojazdy mowy nie było”.


Orkiestra prowadzona przez mjra J. Gierczaka grała na wszelkich uroczystościach strażackich i  świętach państwowych, urządzała koncerty dla kuracjuszy zarówno w parku zdrojowym, jak i Pałacu Małachowskich. Brala udział w licznych  przeglądach wojewódzkich i ogólnopolskich orkiestr strażackich. Imponujący jest jej dorobek artystyczny. Dziewięciokrotnie uzyskiwano I miejsce na przeglądach i festiwalach w Lubartowie, Kudowie Zdroju, Lublinie, Koszalinie i Sandomierzu. Sześciokrotne laury spłynęły na orkiestrę za zajęcie II miejsca na podobnych imprezach w Łańcucie, Koszalinie i Ciechanowie. Regres nastąpił w latach 70. XX w., kiedy  w orkiestrze z 22 muzyków zostało 12.  Nie przeszkodziło to jednak w zdobyciu trzykrotnych laurów na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Koszalinie.  Gdy kolejnym dyrektorem uzdrowiska  i jednocześnie prezesem OSP został Michał Aspras ponownie  zatrudniono Józefa Gierczaka jako kapelmistrza, a w 1974 r. zorganizowano nawet  jubileusz dziesięciolecia orkiestry.


W 1979 r. absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w Krakowie , Teresa Kmieć, objęła w orkiestrze stanowisko instruktora do spraw artystycznych. Jej autorstwa jest seria artykułów na temat życia muzycznego w uzdrowisku, zamieszczona  na łamach „Głosu Nałęczowa”. Za ogromny wkład w upowszechnianie kultury muzycznej odznaczono ją w 1987 r. Złotym Krzyżem Zasługi.


 Po nieoczekiwanej śmierci dyrygenta odznaczonego Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939 r.”, „Medalem za Warszawę” podczas galowego koncertu w Pałacu Małachowskich w 1991 r, nowym kapelmistrzem, rok później, został Tadeusz Majkut.   
Orkiestra zakończyła swoją działalność w 2004 roku.

 

 

WDŁ ( tekst na podstawie informacji z Wydawnictwa jubileuszowego, 2010)

projektuję responsywne strony internetowe Lublin

strony www Lublin

 

Fotografie:

1. Orkiestra dęta zdrojowa pod dyr. J. Walczaka przy Spółdzielni „Artystyczny Przemysł Drzewny” w Nałęczowie, lata 60. XX w. Z archiwum OSP
2. Orkiestra na jubileuszu 65-lecia OSP, 1964. Wydawnictwo jubileuszowe, 2010
3. Podziękowania za okolicznościowy występ orkiestry pod batutą mjra Gierczaka ( stroje muzyków z lat 60-70). Z archiwum OSP
4. Na alei Lipowej, Lata60. XX wieku. Wydawnictwo jubileuszowe, 2010
5. Orkiestra w Lublinie w 1970roku. Z lewej mjr J. Gierczak. Wydawnictwo jubileuszowe, 2010
6. Orkiestra uświetniała wiele uroczystości . Z lewej Teresa Kmieć. Z archiwum T. Kmieć          
7. Orkiestra w pełnej gali na uroczystości państwowej, lata 70. XX w. Z archiwum T. Kmieć
8. Orkiestra po koncercie w odnowionej sali balowej Pałacu Małachowskich, z dwiema utalentowanymi klarnecistkami. Z lewej majora J. Gierczaka – Teresa Kmieć. Z archiwum T. Kmieć.
9. Teresa Kmieć, instruktor ds. artystycznych orkiestry OSP. Lata 70. XX w. Wydawnictwo jubileuszowe, 2010
10. Major Józef Gierczak, kapelmistrz orkiestry dętej OSP. Lata 70. XX w. Wydawnictwo jubileuszowe, 2010