Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. J Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wielokrotne wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu. Jedynym wyjątkiem są organizatorzy imprez które są na fotografiach - jednak pod warunkiem że Nałęczów.Net znalazł się na materiałach promocyjnych jako patronat medialny.

Carmax - Dariusz Nowakowski, auto serwis w Parchatce, machanika pojazdowa, klimatyzacje, opony

Videofilmowanie i fotografia weselna

strony internetowe Lublin

Od Fin de Siecle‘u  do Nowego Tysiąclecia.

Przemiany strukturalne

W 120-letniej historii nałęczowskiej OSP warto wyłowić istotne elementy jej przemian. Od małej grupy powołanej przez administratora zakładu dla ochrony obiektów uzdrowiskowych przez formację ochotniczej służby, działającej także na terenach okolicznych wsi, bohaterskie przetrwanie czasów wojny, a następnie ideologizacji grup strażackich, oczekiwane włączenie OSP do krajowych struktur pożarniczych  aż do kilkudziesięcioosobowej formacji, wszechstronnie wyszkolonej i gotowej do różnych form ratownictwa. Przytoczmy zatem najważniejsze daty ilustrujące owe przemiany:

1899 - Zorganizowanie w Zakładzie Leczniczym w Nałęczowie straży pożarnej pod    kierownictwem administratora uzdrowiska, Stanisława Thielego, a po dwóch latach wyposażenie nałęczowskiego Zakładu Kąpielowego w dwie sikawki ręczne, beczki do wody i drabiny i powierzenie służbie zakładowej, tworzącej straż ogniową, ochronę obiektów uzdrowiskowych i okolicznych wsi.
1901 -  Przekazanie strażakom drewnianej szopy na magazyn na terenie Parku Zdrojowego.
1923/24 - Reaktywowanie straży ogniowej w formie służby ochotniczej z inicjatywy prezesa Zarządu Zakładu Leczniczego, Zdzisława Kożuchowskiego.
1930-1936 - Okres  reorganizacji, budowy pierwszej remizy murowanej, fluktuacji członków, zmian zarządu, nawet buntów, zakończony lustracją OSP w Nałęczowie przez Zarząd Oddziału Związku Straży Pożarnych RP w  Puławach i podzieleniem  drużyny OSP na dwa oddziały: obsługi sikawek i toporników.
1931 – Powstanie sekcji samarytanek
1939-44 - Podwójny nadzór nad OSP ze strony Zarządu Gminy, jak i administracji niemieckiej.
1945 - Wznowienie swobodnej działalności OSP a w 3 lata później utworzenie sekcji żeńskiej przy OSP.
1960 - Początek „złotej ery” OSP pod kierunkiem dyr. ZL „Nałęczów” Ludwika Monica, jednocześnie wieloletniego prezesa Zarządu OSP, który zadbał zarówno o zmotoryzowanie jednostki, jak i budowę Domu Strażaka oraz powołanie strażackiej orkiestry dętej pod kierunkiem majora Józefa Gierczaka.
1964 -66  -  Zorganizowanie  jubileuszu 60-lecia OSP i fundacja nowego sztandaru.
1966/67 - Powołanie kobiecej drużyny samarytanek składającej się z pielęgniarek sanatoryjnych.
1989 - Na mocy ustawy Sejmu RP OSP  zostaje wpisane do rejestru wojewódzkiego jako stowarzyszenie.
1995 - Włączenie OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
1997 - Powołanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP.
1999 - Obchody 100-lecia istnienia nałęczowskiej straży  z wręczeniem medali, odznak  i statuetek dla zasłużonych strażaków oraz osób wspierających ich działalność.
 Rozszerzenie działalności OSP  na różne formy  ratownictwa, w tym przedmedycznego.
2009 - Jubileusz 110-lecia powstania OSP.
2010 - Wydanie publikacji Tadeusza Olejnika pt. 110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nałęczowie 1899-2009, Nałęczów-Wieluń 2010
2016 -  Rozbudowa  zaplecza Domu Strażaka
2019 – Jubileusz 120-lecia powstania OSP w Nałęczowie .        

Obowiązująca współcześnie strażaków rota ślubowania niezmiennie podkreśla walor odpowiedzialności za podejmowane zadania:

  Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym  i  mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.
Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

 Przypomnijmy zatem, w jak trudnych warunkach przyszło przed 120 laty miejscowym strażakom realizować swoje powołanie.

 

projektuję responsywne strony internetowe Lublin

strony www Lublin

Losowe artykuły

W drzewach

W Drzewach w NałęczowieApartamenty w Drzewach w Nałęczowskich wąwozach

Więcej…

Rewitalizacja dzieli Nałęczów

Jacek Wil przewodniczący Rady MIasta NałęczówPrzewodniczący Rady Miejskiej w Nałęczowie Jacek Wilk o rewitalizacji

Więcej…

Losowe artykuły

Anna Mazurek – Sierocka -PLSP 1994

Anna Mazurek – Sierocka  -PLSP 1994Anna Mazurek – Sierocka zajmuje się malarstwem. W PLSP Nałęczów była w klasie prof. Antoniego Liputa.

Więcej…

Nałęczów w fotografii Henryka Smagi

Wernisaż fotografii Henryka Smagii w NOK. Fotografie dotyczą okresu mało znanego w dziejach Nałęczowa bo lat powojennych.

Więcej…