Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Obwodnica nałęczowa - protest na CynkowieW środę 21 listopada 2018 na łąkach w Cynkowie odbyło się spotkanie - protest przeciwko planowanej obwodnicy Nałęczowa

 która w projektowanej właśnie wersji ma przebiegać właśnie przez Cynków. Spotkanie było relacjonowane przez lubelską telewizję, a oprócz mieszkańców Cynkowa uczestniczyli w niej odchodzący i nowy burmistrz Nałęczowa.

Przez ostatnie lata wiele razy pytałem radnych nałęczowskich -  moich kolegów o przebieg i postęp prac. Prawie zawsze słyszałem że nic nie wiedzą bo informacje są niedostępne. Czasem w prasie pojawiały się informacje na ten temat - mające raczej na celu pokazanie że obwodnica jest niezbędna dla funkcjonowania uzdrowiska nałęczów.


Sprawą obwodnicy interesuję się od wielu lat, nie jako fan tej inwestycji, ale jej przeciwnik. Uważam tworząc koncepcję przebiegu obwodnicy w tej właśnie wersji nie wzięto pod uwagę zniszczeń jakie ona spowoduje.
Obwodnica ma przebiegać przez jedno z najpiękniejszych i najdzikszych miejsc przylegających do Nałęczowa. Przepiękna dolina jest mało dostępna, a przez to nieznana dla mieszkańców Nałęczowa. Porównać ją można do łąk w dolinie za wzgórzem Jabłuszko w Nałęczowie. Skala jest tu jednak całkiem inna, bo jest to dolina o wiele większa. Idąc nią czuje się jakbym szedł miejscem całkowicie odizolowanych i nieodwiedzanym przez człowieka. Skrajem doliny płynie ciek wodny który potem łączy się z Bochotniczanką. W tej chwili jest tam kilkanaście tam bobrów, jedne małe inne większe.
Bliżej Sadurek dolina kończy się dzikimi stawami o nieregularnej lini brzegowej. Są takie stawy dwa, ale dalej za nimi jest kolejny w którym nie ma już wody, porastają je szuwary.

Na łące na której odbyło się to spotkanie projektowany jest potężny węzeł komunikacyjny - żeby Tiry z Nałęczowianki mogły się dostać na obwodnicę. Dyrektor z Zarządu Dróg Wojewódzkich (?) mówił że z tego węzła można zezygnować.
Środki na obwodnicę są zabezpieczone - ale jeśli nie zostaną wykorzystane do 2020 roku to przepadną.
Obecny na spotkaniu poprzedni - wtedy jeszcze urzędujący -  Burmistrz Nałęczowa twierdził że odbyły się konsultacje społeczne i nikt nie protestował. Przez wiele lat pytałem znajomych z Cynkowa o obwodnice i oni twierdzili że nikt z nimi nie rozmawiał.
Protestowały przeciwko obwodnicy Nałęczowa trzy organizacje - ale ich protest został odrzucony. I może takie miejsca są gdzieś na lubelszczyźnie, ale w Nałęczowie jest to jedyne tak przepiękne miejsce.

Obwodnica ma pełnić rolę ochronną dla uzdrowiska nałęczów ale jej koncepcja sprawia że jednocześnie niszczy piękny, prawie nieskażony ręką człowieka obszar. W tym momencie tyle, ale będę starał się ciągnąć temat. Zastanawiam się też nad zorganizowaniem kilku wycieczek dla osób które chciały by poznać tę dolinę.

Mam nadzieję że w tej formie realizacja obwodnicy nie dojdzie. Uważam że przebieg obwodnicy powinien być przedyskutowany przez mieszkańców Nałęczowa, szczególnie tych mieszkających na jej trasie.
Lepiej poczekać na nią kolejnych 10 lat niż realizować złe rozwiązanie tylko dla efektu politycznego.
I to nie jest tak że ja jeden w tym mieście uważam że obwodnica w tej formie jest zła, bo znam wiele osób w różnym wieku które widzą wady tego rozwiązania. Jesteśmy gminą uzdrowiskową która powinna dbać o takie perełki jak dolina na trasie obwodnicy, a nie je niszczyć.

 

 strony www Lublin