Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczów - wybieram wodę17 marca 2016 r. w fabryce Nałęczowianki odbyło się spotkanie - „Dialog biznesu z samorządem szansą na poprawę jakości życia społeczności lokalnej”.

Na konferencję zaprosił Burmistrz Nałęczowa Andrzej Ćwiek oraz Prezes Nestlé Waters Tomasz Rasztawicki. Głównym tematem rozmów była kooperacja biznesu i władz lokalnych. Już teraz dzięki wspólnie podjętym działaniom uczniowie szkół podstawowych zostali objęci programem, którego celem jest edukacja w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.  

 
Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele okolicznych placówek edukacyjnych, MZWiK, Związku Gmin Lubelszczyzny, Zakładu Nałęczów, Nestlé Waters oraz władz lokalnych.

 

materiały od Nestle Waters Polska S.A.

 

projektuję responsywne strony www Lublin