Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczów-rewitalizacjaInformacje o przetargu na rewitalizację Parku i Alei Lipowej.

Na stronie umnaleczow.bip.lubelskie.pl pojawiła się informacja o przetargu gminy Nałęczów na: Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby odnowy zabytkowego Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej w Nałęczowie.

Z informacji od przewodniczącego Rady Miejskiej Jacka Wilka wynika że na tą inwestycje, wraz ewentualną dotacją Gmina Nałęczów przeznaczy 5 mln zł. Nie będzie zmian w układzie alejek.

Wkrótce postaram się dowiedzieć więcej...

 

Przedmiotem zamówienia jest: /poniżej tekst przetargu/

Wykonanie usługi - Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby odnowy zabytkowego Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej w Nałęczowie.

2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Opracowanie projektu renowacji stawu parkowego na działce nr 303, rzeki Bochotniczanka na działkach nr 304 i 321 z elementami infrastruktury: - wzmocnienie linii brzegowej stawu i rzeki na odcinku od granicy parku do ujścia do rzeki Bystra, - zaprojektowanie roślinności brzegowej wzdłuż koryta rzeki oraz na stawie, - opracowanie projektu przebudowy śluzy małej odprowadzającej nadmiar wody z rzeki przed stawem sterowanej za pomocą systemu elektronicznego i automatycznego i dużej umożliwiającej ręczne spuszczanie wody ze stawu, - projektu fontanny z napowietrzeniem, - odcinka rzeki Bochotniczanki od granicy parku do stawu i dalej od stawu do ujścia do rzeki Bystra, - opracowanie projektu zagospodarowania wyspy na stawie, - opracowanie projektu altany na wyspie, - przebudowa mostu prowadzącego na wyspę w sposób umożliwiający przepłynięcie łódką pod mostem, - opracowanie projektu 2 pomostów do cumowania łódek po południowej i północnej stronie stawu oraz schodów prowadzących do nich, - opracowanie projektu ogrodzenia stawu niskim płotkiem zwiększającym bezpieczeństwo dzieci oraz ograniczającym strefę przebywania łabędzi i kaczek, - opracowanie projektu alejki na wyspie, - opracowanie projektu oświetlenia wyspy.

2. Opracowanie projektu zagospodarowania Źródła Miłości: - opracowanie zagospodarowania całego terenu z efektownym elementem przy moście (może być nawiązanie do młyna wodnego, który stał w pobliżu tego miejsca) oraz obejmującego następujące elementy małej architektury: schody prowadzące z mostu, alejka do źródła, mostek nad źródłem, iluminacja, fontanna.

3. Opracowanie projektu zieleni parkowej na działkach nr 300/9, 312/8 i 317: - opracowanie projektu systemu nawodnienia, - opracowanie projektu założenia nowych trawników wraz z koniecznym profilowaniem terenu. - opracowanie projektu prac pielęgnacyjno - konserwatorskich drzewostanu, wycinki drzew i krzewów, planu nowych nasadzeń drzew i krzewów, rabat kwiatowych i klombów, planu instalacji odstraszaczy ptaków, iluminacji wybranych drzew.

4. Opracowanie projektu remontów następujących elementów infrastruktury technicznej: - opraw oświetlenia parkowego, - mostków na rzekach Bochotniczanka - działki nr 304 i 321 i Bystra działka nr 1 obręb Charz A. - terenu w sąsiedztwie bramy nr 1 w tym: mostu schodów, murków granitowych barier oraz ciągu komunikacyjnego do magazynu. - opracowanie projektu małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablic opisowych, donic, tablic kierunkowych, - projektu instalacji 4 szafek zasilających w energię elektryczną na terenie parku na potrzeby organizacji imprez terenowych, - opracowanie projektu odtworzenia tarasów leżakowni. - opracowanie projektu renowacji i iluminacji pomnika Stefana Żeromskiego i rzeźb parkowych. - opracowanie projektu renowacji i iluminacji figury Chrystusa. Projektowanie stron www Lublin na wordpress

5. Opracowanie projektu odnowy ulicy Lipowej - działka 369/1 - na odcinku od ul. Granicznej do ul. 1 -go Maja jako osi widokowej Parku Zdrojowego w zakresie: - przebudowy chodników i wjazdów na posesje. - wycinki i nasadzeń drzew, krzewów oraz zagospodarowania trawników. - opracowanie koncepcji uporządkowania ogrodzeń posesji przylegających do ulicy.