Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Nałęczowie dla ul. G.Wójcika Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Nałęczowie dla ul. G.WójcikaWe wtorek 17 marca przedstawiony zostanie do zatwierdzenia komisji uzdrowiskowej plan zagospodarowania ul. G. Wójcika.
W tym tekście postaram się przedstawić projekt przygotowany po ponad rocznych konsultacjach z mieszkańcami. Jako właściciel działek przy tej ulicy uważam, że plan ten został wykonany nie zgodnie z przepisami.

Ten tekst nie ma na celu oskarżanie kogokolwiek, a jedynie pokazanie błędów jakie mogą powstać w czasie tworzenia tak złożonego projektu.

Na pierwszy zebraniu dotyczącym w/w planu zapoznano nas - właścicieli działek na tej ulicy z przepisami prawa budowlanego jakie obowiązują podczas tworzenia planu zabudowy. Poniżej najważniejsze z nich:
1. Budynek 4m od granicy - gdy od strony granicy będzie ściana z otworami drzwiowymi lub okiennymi.
2. Budynek 3m od granicy - gdy jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów lub jeśli otwór w ścianie jest wypełniony luksferami
3. Można budować się w takiej samej odległości od granicy jak sąsiad
4. Między sąsiednimi budynkami musi być odległość 8m


Jak widać punkty 3 i 4 w niektórych przypadkach są możliwe tylko przy zróżnicowanej linii zabudowy.

Na tej ulicy wiele działek nie spełnia wymogów działek budowlanych obowiązujących w tej strefie Nałęczowa. Mają za małą powierzchnię - poniżej 1500 m i są bardzo wąskie - niektóre nie mają nawet 10 m

Poniżej plan zagospodarowania - stan z MAJA 2008.

 

Poniżej plan zagospodarowania - stan z LISTOPADA 2008.
W niektórych przypadkach nie zastosowano się do przepisów prawa budowlanego które podano do wiadomości mieszkańców.

Na początek zajmę się działkami których jestem współwłaścicielem. Są to działki nr382 i 384.


Działka 384 to jedna z trzech najszerszych na tej ulicy. Jak widać właścicielowi działek 383 i 385 pozwolono budować się 1,5m od granicy, a tym samym dla zachowania odległości 8m między budynkami odsunięto projektowany na mojej działce (nr 384) budynek 6,5 od każdej z granic.

Zostałem więc jak widać pozbawiony następujących praw;
1. Budynek 4m od granicy - w ścianach możliwe są wtedy okna
2. Budynek 3m od granicy - bez okien i drzwi wejściowych
3. Można budować się w takiej samej odległości od granicy jak sąsiad

Mojemu sąsiadowi, zezwalając na budowę 1,5m od granicy zastosowano prawo o którym nie zostali poinformowani pozostali właściciele działek.

W czasie konsultacji proponowałem zróżnicowanie linii zabudowy w sposób pokazany poniżej. Zróżnicowanie linii zabudowy jest powszechnie stosowane nawet w naszym mieście i ma na celu możliwość zabudowy na wąskich działkach. Nie ma wtedy kolizji z przepisami prawa budowlanego, a na działkach możliwa jest zabudowa nawet 1,5 m od granicy.


Odmówiono mi argumentując, że w przypadku zróżnicowania linii zabudowy sąsiad nie będzie miał możliwości zabudowy z powodu wąskich działek na wysokości budynku który powstał by na mojej działce.
W kolorze żółtym zaznaczony obszar na który nie można byłoby budować - zasada zachowania odległości 8m. między budynkami. Takie rozplanowanie byłoby jednak zgodne z przepisami prawa budowlanego.

Co ciekawe zróżnicowanie linii zabudowy w tym planie zagospodarowania zaistniało na działkach 374 i 375 a także 398 i 399. Ilustracja poniżejZasięgnąłem także opinii eksperta portalu "Murator". Powiedziano mi że w pewnych przypadkach można odejść od zasady 8m. Ilustracja poniżej.
Rozwiązanie takie nie jest jednak dobra ani dla mnie ani dla sąsiada. Wymusza ono na właścicielu wąskich działek zastosowanie ściany pożarowej - takiej jak w zabudowie bliźniaczej. Tym samym spadki dachu w jego budynkach nie mogłyby być skierowane w kierunku mojej działki. Dla mnie niedogodnością byłoby to, że w odległości 5,5 m miałbym za oknami ścianę budynku. Jest więc rozwiązanie złe. Odrzucane także przez prowadzących konsultacje ze strony gminy.

 Inaczej problem szerokiej działki sąsiadującej z 2 wąskimi rozwiązano kilkaset metrów dalej. Są to działki 397, 398 i 399.
Ilustracja - MAJ 2008

Właściciel szerokiej działki nr 398 może budować się 4m od obu granic mimo że sąsiaduje z równie wąskimi działkami jak moja działka nr 384. Gdyby na działce nr 398 była inna odległość niż 4m od granicy byłoby to opisane jak przy działce 384. Jest tu więc zróżnicowana linia zabudowy. Ale ta fotografia pochodzi jeszcze z maja 2008 poniżej zobaczmy jak to poprawiono. Ilustracja poniżej to fotografia z LISTOPADA 2008. Tu już nie może być żadnych wątpliwości co do zróżnicowanej linii zabudowy między działkami 398 i 399. Plan ten pokazałem w starostwie gdzie potwierdzono ten fakt. Jednak przedstawiciele gminy zaprzeczają istnieniu w tym miejscu zróżnicowanej linii zabudowy (pomiędzy działkami 398 i 399)

Co ciekawe przedstawiciele gminy twierdzą że właściciel działki 398 może budować budynek na tych warunkach na całej długości działki - oznaczenie kolorem zielonym. Ale moim zdaniem jest tu konflikt z zasadą 8m - zasada przeciwpożarowa - kolor czerwony. Ilustracja poniżej.

 

Jak widać na działce nr 397 zabudowa w odległości 4m od obu granic. Co ciekawe ta działka w linii zabudowy jest niemal tej samej szerokości co działka nr 385 która graniczy z szeroką działką 384. DLACZEGO ZASTOSOWANO INNE ROZWIĄZANIE w przypadku działek o podobnych szerokościach (działka 385 i 397).


Na ilustracji poniżej
A -działka 383 z budynkiem z działki 397 - zielonkawa - jak widać jest szersza o grubość linii
B - działka 383 z przeniesionym budynkiem z działki 397 ale już z linią zabudowy - budynek ten osadzony jest dalej od linii zabudowy - warstwa z tym budynkiem z kryciem 50% .
C To samo co na B ale warstwa budynkiem z działki 397 już kryciem 100% .

BUDYNEK I DZIAŁKĘ 397 PODDANE TYLKO OBROTOWI - tak żeby nałożyły się granice I WYODRĘBNIONO KOLOREM.
Jak widać na il.C granice są w tym miejscu takie same. Działka 383 im dalej od linii zabudowy tym bardziej się rozszerza.

OCZYWIŚCIE MOŻNA POWIEDZIEĆ ŻE TO CENTYMETRY

Druga działka sąsiadująca z szeroką działką nr 398 - to bardzo wąską działka nr 399. Jest to działka węższa niż wąska działka nr 383 sąsiadująca z moją szeroką działką nr 384. Na tej wąskiej działce (399) dopuszczono zabudowę w granicy. Zróżnicowano jednak linię zabudowy między działkami 398 i 399.
W tym wypadku nie dbano już o interesy właścicieli działek wąskich. I to mimo że działka 398 jest szersza od mojej szerokiej działki 384.

Działki 383, 385 i szeroka działka 398 to ta sama masa spadkowa. W czasie kiedy trwały konsultacje nie było jeszcze prawomocnego postanowienia sądu kto je odziedziczy. A reprezentował interesy właścicieli tych działek ten sam człowiek.
Jak widać z dobrym skutkiem.

Biorąc powyższe pod uwagę uważam że jedyne sensowne rozwiązania to te które prezentuje poniżej. Są one zgodne ze wszystkimi punktami prawa budowlanego przedstawionymi na pierwszym zebraniu poświęconym tej sprawie.

To rozwiązanie powinno jednak pociągnąć za sobą zwiększenie praw dla właściciela działki 397. Konkretnie zbliżenie zabudowy na odległość 1,5 do działki 398 - biorąc pod uwagę że działki 397 i 385 są podobnej szerokości

lub 2 rozwiązanie - poniżej

W tym układzie wziąłem pod uwagę to jak mógł budować się właściciel działki 397 - sąsiadującej z szeroką działką 398.

Nie są to jedyne miejsca które budzą moje wątpliwości. Pokazałem tylko te którymi jestem bezpośrednio zainteresowany. Następne w kolejnym tekście

 

Grzegorz Wójcik

Losowe artykuły

Dyplom 2011 w LP

Liceum Plastyczne NałęczówPrace dyplomowe uczniów Liceum Plastycznego w Nałęczowie - fotografie wykonane tuż po obronie dyplomów.

Więcej…

PLSP Nałęczów - od S. Matyjaszewskiego

Liceum Plastyczne NałęczówFotki od Sławka Matyjaszewskiego - stare fotki z dawnego forum absolwentów PLSP Nałęczów

Więcej…

Losowe artykuły

PLSP Nałęczów fotki Marka Górniaka cz.5

PLSP NałęczówFotografie zebrane przez Marka Górniaka wśród absolwentów PLSP Nałęczów.

Więcej…

Kronika KOR LOK t.4 cz1

Kronika Klubu Żołnierzy Rezerwy w NałęczowieKronika Klubu Oficerów Rezerwy LOK w Nałęczowie. Wiele ciekawych artykułów o Nałęczowie.

Więcej…