Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczów - Gimnazjumprojekt Szwajcarsko - Polski „Zachowaj równowagę”, czyli zapobieganie nadwadze i otyłości

Gimnazjum im. E. M. Andriollego w Nałęczowie realizuje od dwóch lat projekt Szwajcarsko - Polski „Zachowaj równowagę”, czyli zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.
    Na wielu lekcjach realizowanych jest szereg tematów dotyczących zdrowia psychicznego                i fizycznego a także profilaktyki uzależnień. Podejmujemy działania na rzecz zdrowia uczniów, powodujące zwiększenie aktywności fizycznej, poprawę wiedzy  o prawidłowym żywieniu i roli aktywności fizycznej dla zdrowia, zmianę nawyków żywieniowych, nabycie wiedzy o sposobach żywienia,  zwiększenie praktycznej wiedzy o różnych formach aktywności fizycznej, zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, poprawę stanu zdrowia, umiejętności mówienia „nie” nałogom.
    Cała społeczność szkolna włączona jest w realizację poszczególnych zadań, każda klasa ma przydzielone zadania w ramach podejmowanych działań na rzecz zdrowia uczniów. Informacje                o działaniach przekazywane są rodzicom na zebraniach, a także rozdawane są ulotki dotyczące  projektu. Rodzice aktywnie włączają się w organizację wszelkich przedsięwzięć szkoły. Informacje o działaniach zamieszczane są na stronie internetowej szkoły i Nałęczowa.  
    Już za pierwszy rok realizacji projektu Gimnazjum im. E.M. Andriollego w Nałęczowie  otrzymało Certyfikat „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej” spełniając wszystkie kryteria konieczne do uzyskania certyfikatu Oznacza to, że wyróżniamy się aktywnością                       w promowaniu zdrowego stylu życia wśród młodzieży, sprawnie prowadzimy  i rozwijamy działania promujące prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną.
    W bieżącym roku wzięliśmy udział w  Konkursie Dobrej Formy i wśród 11 gimnazjów                 z całej Polski otrzymaliśmy nagrodę o wartości 2.200 zł. w postaci sprzętu sportowego. Naszym zadaniem było zorganizowanie Dnia Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej  przez uczniów,              z udziałem uczniów i rodziców oraz realizacja lekcji z wychowania fizycznego do wyboru uwzględniającej różnorodną aktywność fizyczną. Pomysł, który bardzo spodobał się organizatorom to Maraton Fitness, w którym brała udział cała społeczność naszej szkoły. Organizatorem Konkursu był Instytut Żywności i  Żywienia w Warszawie.

 

Projektuję responsywne strony www Lublin na joomla

strony internetowe Puławy