Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczów - Alicja KudelskaW dniu 30 marca 2015 r. w Gimnazjum im. E. M. Andriollego odbyła się debata

 pod tytułem „Czego potrzebują młodzi ludzie w Nałęczowie aby aktywnie spędzać czas?”. Udział w niej wzięli przedstawiciele szkół – Liceum Plastycznego im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie, Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego oraz reprezentanci gospodarza spotkania. Młodzież debatowała wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nałęczowie - Małgorzatą Brudkowską, Alicją Kudelską i Bogdanem Pecio.

Debata była bardzo interesująca oraz twórcza. Młodzież przedstawiła wiele ciekawych propozycji na spędzanie wolnego czasu w naszym mieście, m.in. zaproponowała: organizowanie wycieczek z przewodnikiem po ścieżkach rowerowych w okolicach Nałęczowa; wydzielenie miejsc piknikowych w parku z możliwością wypożyczenia leżaków w celu miłego spędzenia czasu z rodziną, przyjaciółmi na wzór parków w Londynie; wydzielenie miejsc na bezpieczne i legalne ogniska; zorganizowanie siłowni na powietrzu (np. na nowym skwerze); rozszerzenie oferty zajęć dla młodzieży w NOK (m.in. projekcja filmów tematycznych lub cykli filmowych); krótkie zajęcia warsztatowe dla młodzieży (np. 3-dniowy kurs tańca); otwarcie klubu młodzieżowego; stworzenie skateparku; powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej jako organu opiniotwórczego przy Radzie Miejskiej; rozszerzenie oferty dla dziewcząt w ramach działających klubów sportowych; poprawienie bezpieczeństwa pieszych (w tym budowa chodnika do Biedronki); uruchomienie połączeń komunikacyjnych z dworcem kolejowym, Czesławicami i Piotrowicami; zmobilizowanie służb miejskich (policja, straż miejska) do monitorowania altany na nowym skwerze; stworzenie możliwości pełniejszego decydowania o wydatkach gminy przez obywateli (budżet obywatelski).

Ze swojej strony radni starali się przybliżyć młodzieży istotę samorządności oraz gospodarowania budżetem gminy.
Mamy nadzieję, że takich spotkań z młodymi ludźmi będzie więcej, gdyż spojrzenie młodzieńczym okiem na sprawy naszego miasta daje wiele refleksji oraz stanowi imperatyw do lepszego działania na rzecz naszego miasta, jak też dobitniej unaocznia potrzeb młodych nałęczowian.
Debata została zorganizowana w ramach realizacji przez Gimnazjum im. E. M. Andriollego w Nałęczowie projektu pn. „Młodzi do Sejmu”.

Alicja Kudelska
Radna Rady Miejskiej w Nałęczowie

Projektuję responsywne strony www Lublin na joomla