Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczów - Gmina stoi KobietamiZ inicjatywy dyrektor Nałęczowskiego Ośrodka Kultury Jadwigi Sawy-Bednarczyk odbyło się 13 marca 2015 r. spotkanie liderek

poszczególnych sołectw gminy Nałęczów.
W gościnnym NOKu w nawiązaniu do niedawnego Międzynarodowego Dnia Kobiet panie podejmowali (oprócz pani dyrektor) pracownicy tej placówki: Małgorzata Weszka i Leszek Madejski. Czas umilał występ Kapeli Nałęczowskiej. Miłe spotkanie przy herbacie było okazją do wymiany uwag na temat planu reaktywowania w bieżącym roku dożynek gminnych.

Niezwykle bogata tradycja gminy nałęczowskiej, działający tu prężnie teatr wiejski w Bronicach, liczne stowarzyszenia kobiece funkcjonujące w każdej wsi, inspirowane  często przed stu laty zaleceniami nałęczowskich „Ziemianek”, zespoły śpiewacze i obrzędowe, duża ilość twórców-amatorów, pracownie regionalne i izby tradycji, izby produktów lokalnych, przybywające co roku nowe, tzw. atrakcje turystyczne, ziemianie odzyskujący rodowe siedziby, aktywnie włączający się w życie wsi – wszystko to sprawia, że warto dzielić się z gośćmi Nałęczowa: kuracjuszami ,  wczasowiczami i turystami zgromadzonym tak obficie dorobkiem materialnym i duchowym. Dożynki gminne wydają się być najlepszym miejscem do pokazania częstokroć wyjątkowo oryginalnych dokonań. Mogą służyć dobrze integracji mieszkańców wsi skupionych wokół Nałęczowa, a także edukacji najmłodszego pokolenia.

W trakcie spotkania, podczas którego panie obdarowano wiosennymi kwiatami, p. Kazimiera z Drzewiec informowała o planach organizacyjnych dożynek, p. Ewa z Bronic przywoływała anegdoty związane z funkcjonowaniem teatru w Bronicach w I poł. XX wieku i mówiła o postępach prac nad książką o stuletniej historii teatru, a p. Wiesława z Nałęczowa zachęcała do podjęcia prac nad publikacjami gminnymi  prezentującymi twórców-amatorów i pasjonatów oraz nad aktualną mapą gminy informującą rzetelnie o możliwościach uprawiania tu turystyki kulturowej.

WDŁ

Foto K. Wójcik


Gmina stoi Kobietami

Projektuję responsywne strony www Lublin na joomla

strony internetowe Puławy