Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczów - Alicja KudelskaZ inicjatywy mieszkańców Nałęczowa już wkrótce zostanie wzniesiony pomnik upamiętniający „Żołnierzy Wyklętych”.

Od kilku miesięcy działa w Nałęczowie powołany przez Grzegorza Szkołę społeczny komitet mający na celu upamiętnienie żołnierzy podziemia niepodległościowego działających na ziemiach polskich w latach 1944-1963.

Komitet wystąpił z inicjatywą wzniesienia pomnika upamiętniającego „Żołnierzy Wyklętych”, przy którym odbywać by się mogły uroczystości patriotyczne. Inicjatywa została pozytywnie przyjęta przez Burmistrza Nałęczowa Andrzeja Ćwieka, który został jednocześnie członkiem komitetu. Ustalono, że pomnik zostanie usytuowany przed Urzędem Miejskim obok masztów flagowych. Obecnie trwają rozmowy z nałęczowskimi rzeźbiarzami dotyczące artystycznej formy pomnika. Wzniesienie pomnika wpisze się w szereg inicjatyw organizowanych przez ogólnopolski Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, którego pracom przewodniczy prof. Jan Żaryn.

Terminem „Żołnierze Wyklęci” określa się żołnierzy niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia działających na ziemiach polskich w latach 1944-1963. Działania tegoż podziemia stanowiły pierwszy odruch samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, jak również stanowiły najliczniejszą w skali europejskiej konspirację zbrojną w tamtych czasach, obejmującą teren całej Polski, w tym utraconych na rzecz Związku Sowieckiego Kresów Wschodnich II RP. „Żołnierze Wyklęci” pozostali wierni w służbie niepodległemu Państwu Polskiemu, dając świadectwo nieugiętej postawy i krwi w setkach bitew oraz więzieniach komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.

Wśród najbardziej znanych „Żołnierzy Wyklętych” wymienia się Danutę Siedzikównę – „Inkę”, Zygmunta Szendzielarza – „Łupaszkę” oraz działających na Lubelszczyźnie: Mariana Bernaciaka – „Orlika”, Hieronima Dekutowskiego – „Zaporę”, a także ostatniego z żołnierzy niezłomnych Józefa Franczaka – „Lalka”.

Z inicjatywy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki, na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 r., na dzień 1 marca  ustanowione zostało święto państwowe poświęcone żołnierzom niezłomnym – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Alicja Kudelska

Radna Rady Miejskiej w NałęczowieProjektuję responsywne strony www Lublin na joomla

Losowe artykuły

PLSP Nałęczów - fotki od M.Trzaskowskiego

Liceum Plastyczne NałęczówFotki od Mateusza Trzaskowskiego - jedne z pierwszych opublikowanych na dawnym forum - katalog z marca 2006

Więcej…

Oświadczenie - Szczepan Piech

Nałęczów - KWW Chodnik i latarnie dla Bochotnicy koloniiOświadczenie KWW Chodnik i latarnie dla Bochotnicy kolonii przed II turą wyborów w Nałęczowie

Więcej…

Losowe artykuły

Dyplom 2015 w LP Nałęczów

Liceum Plastyczne NałęczówPrace dyplomowe 2015 uczniów Liceum Plastycznego w Nałęczowie

Więcej…

Kronika Z.S. im. Chmielewskiego t.8 cz2

Kronika Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w NałęczowieKronika Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie - rok 1987

Więcej…