Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczów - wyroby lokalneBogaty program konferencji ”Produkty tradycyjne i lokalne czynnikiem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

na obszarach działania LGD „Zielony Pierścień” zachęcił do uczestnictwa w niej kilkadziesiąt osób, mieszkańców  powiatu puławskiego. Gminę Nałęczów reprezentowali m.in.: przedsiębiorca Adam Boguta, właściciel „Wędrownej Pasieki” z nałęczowskiej Bochotnicy, Monika Matuła-Wetzlich - wiceprezes Klubu Rękodzieła „Ziemianka” z Nałęczowa, Kazimiera Wójtowicz, prezes Stowarzyszenia „Aktywna Wieś”   z Drzewiec  oraz Wiesława i Jan Łuszczyńscy właściciele Izby Produktów Lokalnych „Ziemianka” z Kolonii Drzewce.


23 stycznia 2014 r.  w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach konferencję prowadził prezes LGD „Zielony Pierścień” Zbigniew Pacholik, kierując swe słowa do obecnych tu wójtów (m.in. z Wąwolnicy i  gminy Puławy), właścicieli restauracji, przedsiębiorców produkujących certyfikowane produkty spożywcze i licznych twórców rękodzieła .

Prezes przypomniał zasady certyfikowania produktów lokalnych  w poszczególnych działach ( np. rękodzieło, pamiątka turystyczna, impreza/wydarzenie). Następnie pracownica biura LGD Iwona Goluch przedstawiła ( na ekranie) prezentację, występujących w poszczególnych gminach, produktów lokalnych. Warto podkreślić, że na 318 przyznanych przez LGD certyfikatów - w gminie nałęczowskiej znajduje się 51, w tym 31 w zakresie produktów spożywczych, 10 w dziedzinie rękodzieła, 7 pamiątki turystycznej, 1 w kategorii wydarzenie, 1 w dziale – zespół regionalny ( Kapela Nałęczowska). Nie ma na terenie naszej gminy produktu lokalnego usługowego, natomiast zarejestrowano 1 produkt tradycyjny wytwarzany przez Masarnię w Bronicach – kiełbasę bronicką.  W legalnym obrocie pozostaje w sumie 135 produktów lokalnych spożywczych, w tym najwięcej w  gminie  Nałęczów, bo aż 17.

Ważną częścią konferencji była analiza form dystrybucji i promocji produktów lokalnych. Największą rolę odgrywa tu organizowany od 2010 r. Festiwal Produktów Lokalnych w Nałęczowie. Od 2012 roku coraz lepiej funkcjonuje  sieć kilkunastu Izb Produktów Lokalnych, w tym w gminie nałęczowskiej w Kolonii Drzewce (Siedlisko „U Krzysztofa”)  i Drzewcach (Siedziba OSP).  Produkty lokalne zamierza także oferować od marca  2015 r. p . M. Pietruszka  z Czesławic w obiekcie handlowym na terenie Targu „Pod Łabędziem” w Nałęczowie . Ważną inicjatywą było powołanie Ekomuzeum Lubelszczyzny, niestety  nikt z gminy Nałęczów nie należy do tego projektu sieciowego. Zainteresowaniem mieszkańców gminy cieszyły się natomiast imprezy turystyczne, np. Rowerem po Produkt Lokalny lub Maraton Quest, podczas których, sprzedano wiele oryginalnych produktów lokalnych. Zainteresowaniem kuracjuszy i wczasowiczów cieszyły się także produkty w czasie comiesięcznych kiermaszów organizowanych przez LGD wraz z Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury.

W trakcie konferencji zaprezentowano przykłady projektów ukierunkowanych na wytwarzanie i promocję produktów lokalnych z wykorzystaniem środków unijnych.. Prezes Pacholik w odniesieniu do gminy Nałęczów przywołał przede wszystkim Bankowe Towarzystwo Rowerowe w Nałęczowie, współdziałające w tworzeniu miejsc przyjaznych rowerom i wydające publikacje promujące questing oraz Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” Drzewce , które doprowadziło do powstania i wyposażenia kolejnych Izb Produktu Lokalnego.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział przedsiębiorcy: Maria Kruk –„Tradycyjna Przetwórnia Wędlin” z Bronic, Adam Boguta – „Wędrowna Pasieka” z Kolonii Bochotnica oraz Jolanta Pecio – Olejarnia „Skarby natury” z Zabłocia, Maria Figiel – „Moje owoce” z Klementowic, Jolanta Mazurkiewicz – „Manufaktura Różana” ze Starej Wsi. Towarzyszyła dyskutantom prezes Gminnej Spółdzielni w Baranowie. Rozważano na przykładzie własnych doświadczeń zagadnienie: Czy mikrobiznes nastawiony na produkcję i sprzedaż produktów lokalnych i tradycyjnych może stać się dla mieszkańców wsi  szansą na pozyskanie dodatkowych dochodów. W bieżącym roku oprócz tradycyjnych działań przewidziano sprzedaż i promocję produktów w marketach, hotelach i restauracjach.

Pod koniec konferencji prezes Zbigniew Pacholik wręczył kilku  osobom pisemne podziękowania za współtworzenie niezwykle udanej dwudniowej imprezy turystycznej „Rowerem po Produkt Lokalny”. Dostały je między innymi Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska z Izby Produktów Lokalnych „Ziemianka” i Kazimiera Wójtowicz z Drzewiec.

Anna Nowak

Fotografie pochodzą z archiwum LGD "Zielony Pierścień

Perspektywy lokalnej przedsiębiorczości Nałęczowa

strony internetowe Lublin

Projektuję responsywne strony www Lublin na joomla

strony internetowe Puławy