Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczów - Maria RzeczycaCztery pytania do kandydatki na radną powiatową - Marii Rzeczycy

1. Co według Pani powinno być najistotniejszą cechą kandydata na radnego (gminnego, powiatowego)?
Przede wszystkim sumienność, uczciwość, odwaga w podejmowaniu trudnych decyzji, obiektywizm.

2. Kandydując do Rady Powiatu zamierza Pani stworzyć „Krainę Szczęśliwych Seniorów”?
Tak, to jest cel mojego działania. Ludzie starsi potrzebują wsparcia, pomocy w różnych postaciach i należy szukać najlepszych rozwiązań, aby seniorzy czuli się szczęśliwi i bezpieczni. Trzeba stwarzać seniorom okazje do częstego wychodzenia z domu, włączania się w działanie na rzecz środowiska i poczucia, że są potrzebni innym. To będzie powodem do radości i dumy z dobrze spełnionych zadań. Człowiek szczęśliwy, to człowiek zdrowy, pogodny i uśmiechnięty.

Nałęczów, Maria Rzeczyca, kandydatka do rady powiatu

3. Zechce Pani rozwinąć hasło wyborcze: Mądrze, Zdrowo, Bezpiecznie, Samorządnie?
Mądrze – Realizować priorytetowe zadania, najistotniejsze dla środowiska, społeczeństwa i efektywnie działać w tej materii. Wiąże się to z przemyślanym wydawaniem społecznych pieniędzy. Zadbać o najbiedniejsze dzieci, nie pozwolić, aby głodne chodziły do szkoły. Zadbać o to, by otrzymywały szklankę mleka w szkole i owoce. Dzieci z pełnymi brzuszkami, to dzieci radosne i zdrowe.
Zdrowo – Zachęcać wszystkich do aktywności fizycznej, do wycieczek, do przebywanie na łonie natury, rozpoczynać dzień od gimnastyki. Zmienić sposoby żywienia. Szukać dodatkowych pieniędzy na modernizację przychodni, szpitali. Stworzyć dzienne ośrodki opieki medycznej dla seniorów w ramach samorządowych programów zdrowotnych. Przywrócić w szkołach opiekę stomatologiczną i medyczną.
Bezpiecznie – Stworzyć warunki, aby każdy człowiek, bez względu na wiek czuł się bezpiecznie w każdym miejscu.  W każdej gminie powinien być posterunek policji, jako nieodzowny element prewencji. Tworzyć i udostępniać przedsiębiorcom baz absolwentów i przyszłych absolwentów związanych z danym regionem. Zatrzymywać wykształconych absolwentów w kraju oferując im miejsca pracy. Budować mieszkania dla seniorów z opieka pielęgniarską. Dostosować przestrzeń publiczną dla osób niepełnosprawnych.
Samorządnie – Przede wszystkim więcej samodzielności. Mniej biurokracji. Uporządkowanie prawa samorządowego. Mądra dyskusja i wspólne podejmowanie decyzji. Wsłuchiwanie się w głosy społeczeństwa.

4. Dlaczego powinnam na Panią głosować?
– służę innym wiedzą, doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów
– działam, by wszystkim wokół mnie żyło się lepiej
– dyskutuję odważnie i nieustępliwie z przedstawicielami władz samorządowych w ważnych sprawach dla mieszkańców
– problemy osób starszych oraz niepełnosprawnych są dla mnie ważne i staną się priorytetowe w działaniu

 

Projektuję strony internetowe Lublin

Losowe artykuły

H.Welik i J.Lis w NOK

Liceum Plastyczne NałęczówHenry Welik i Jan Z. Lis wystawa absolwentów PLSP w NOK

Więcej…

Łąki poniżej Poniatówki w Nałęczowie

Nałęczów - łąki koło PoniatówkiŁąki poniżej wzgórza Poniatówka w Nałęczowie - zima 2014

Więcej…

Losowe artykuły

Balony 2017 - pokazy nocne

12 Międzynarodowe Zawody Balonowe o Puchar SPA NałęczówTrzeci dzień zawodów - pokazy nocne -  12 Międzynarodowe Zawody Balonowe o Puchar SPA Nałęczów, 10 Balonowe Mistrzostwa Kobiet

Więcej…

LP wystawa dyplomów 2012 w NOK

Liceum Plastyczne NałęczówWystawa wybranych prac dyplomowych uczniów Liceum Plastycznego w Nałęczowie.

Więcej…