Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczów - Andrzej ĆwiekSpotkanie z Andrzejem Ćwiekiem kandydatem na burmistrza Nałęczowa

Spotkanie odbyło się Nałęczowskim Ośrodku Kultury. Burmistrz Andrzej Ćwiek zaprezentował dokonania mijającej kadencji i przedstawił plany na przyszłość. Frekwencja na sali podobna jak na spotkania Andrzeja Mazierskiego w Pałacu Małachowskich, chociaż wolne miejsca były. Na spotkaniach obu kandydatów raczej przeważały osoby bezpośrednio zaangażowane w działanie komitetu kandydatów.
Z obecnej rady widziałem przewodniczącego Jacka Wilka, Jerzego Sołdka, Annę Maciążek, Jana Górskiego.

wybory samorządowe w Nałęczowie 2014 rok - spotkanie z Andrzejem Ćwiekiem w Nałęczowskim Domu Kultury

Burmistrz przedstawił obecnych na sali kandydatów do rady z jego komitetu: Witolda Wierzejskiego, Lecha Kamolę i Annę Maciążek.
Pytania zadawali m.in Jan Stępień i prof Maria Szyszkowska.

Dla mnie dobrą informacją było to że gmina kupi i zasadzi na Lipowej 22 pięciometrowe lipy, dotąd słyszałem tylko plotki o wycince całej alei, potwierdzane przez niektórych radnych obecnej kadencji.

Zaprezentowana została także lokalizacja nowej bazy przedsiębiorstwa oczyszczania miasta.


Projektuję strony internetowe Lublin Spotkanie z Andrzejem Ćwiekiem kandydatem na burmistrza Nałęczowa