Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Andrzej Ćwiek - burmistrz NałęczowaMateriały wyborcze kandydata na burmistrza Andrzeja Ćwieka KWW Miasto i Gmina

 

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Szanowni Państwo,
kadencja 2011-2014 kończy się dużymi sukcesami Gminy Nałęczów. Potwierdzają to nagrody, a także rankingi, które klasyfikują nas w czołówce polskich gmin. Te sukcesy były możliwe dzięki decyzjom i działaniom podjętym jeszcze w poprzedniej kadencji. Dla przykładu, jedną z moich pierwszych decyzji było wtedy zrezygnowanie z adaptacji internatu zespołu szkół na trzygwiazdkowy hotel. Gdyby gmina zaangażowała się w tę budowę, mielibyśmy ogromne problemy ze sfinansowaniem modernizacji oczyszczalni, której projekt powstał także w poprzedniej kadencji. Wtedy też przygotowaliśmy dokumenty konieczne do ubiegania się o dotacje unijne w tym, strategię rozwoju gminy.
      W tej kadencji oprócz inwestycji, imprez kulturalnych, zarządzania oświatą, bieżącego utrzymania gminy itp., podpisaliśmy porozumienia i przygotowaliśmy dokumenty, które mają strategiczne znaczenia w pozyskiwaniu dotacji w ramach nowej perspektywy finansowej. O tym, że potrafimy pozyskiwać zewnętrzne środki nie muszę Państwa przekonywać. W nowej perspektywie będzie to jeszcze bardziej skomplikowane. Wielką rolę odgrywać będzie współpraca zarówno z innymi samorządami różnych szczebli, instytucjami pozarządowymi, jak i przedsiębiorcami.
      Gmina Nałęczów jest otwarta na współpracę i często ją inicjuje. Znakomicie układa nam się ona z Puławami i Kazimierzem Dolnym, a także z innymi gminami  np. w ramach Krainy Lessowych Wąwozów, LGD Zielony Pierścień, Celowego Związku Gmin PROEKOB i Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Dobrze układa się współpraca z Zarządami Powiatu Puławskiego i Województwa Lubelskiego. Zapoczątkowaliśmy w tej kadencji współpracę z Lublinem, wpisując naszą gminę do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. To właśnie obecność w tzw. obszarach funkcjonalnych będzie w dużej mierze decydować o możliwości pozyskiwania dotacji. Dzięki naszym staraniom Gmina Nałęczów jest jedyną na Lubelszczyźnie wpisaną do dwóch takich obszarów, czyli do
wspomnianego Lubelskiego i Obszaru Funkcjonalnego Powiśle. W strategiach obu tych obszarów zapisane są zadania, które chcemy realizować w przyszłej kadencji. Dla przykładu w LOF główne zadanie to różnorodne i efektywne połączenia komunikacyjne z Lublinem, w tym kolejowe (szynobus) i drogowe (regularne kursy lubelskiej komunikacji miejskiej a także ścieżka rowerowa). W tym obszarze zapisana jest także budowa na terenie naszej gminy Jastrzębiego Szlaku wraz z wieżą widokową. Koncepcja tego szlaku powstała w 2013 roku. W Obszarze Funkcjonalnym Powiśle dużym projektem ma być rewitalizacja Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej i zagospodarowanie wąwozów lessowych.
      Mówiąc o współpracy, za najważniejszą uważam tę z Radą Miejską. Razem przecież tworzymy to, co dzieje się w naszej gminie. Dziękuję Radnym obu kadencji za zaangażowanie i poziom tej współpracy. Szkoda, że tak mało ludzi przychodzi na sesje rady, bo są powody do dumy.
      Przed nami nowa kadencja, w której oprócz przygotowanych już planów i porozumień dużą rolę odegra doświadczenie. Nie traćmy czasu. Dzisiaj to stwierdzenie jest wyjątkowo ważne. To nie slogan, to poparta faktami deklaracja dalszej efektywnej pracy na rzecz rozwoju naszej gminy. Deklaracja nie tylko moja, ale też zespołu ludzi, z którymi współpraca dała tak znakomite efekty.

Zapraszam do obejrzenia poniższej prezentacji ilustrującej dokonania tej kadencji.
 
Andrzej Ćwiek

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

 Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

Gmina Nałęczów - wybory samorządowe 2014

 

 

 

strony www Lublin