Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczów - KW Prawo i SprawiedliwośćNałęczów nowych możliwości – KW Prawo i Sprawiedliwość - kandydat na burmistrza Witold Misiuda-Rewera i kandydaci do Rady

Witold Misiuda-Rewera kandydat na Burmistrza Nałęczowa
Lat 53. Żonaty z Ewą, córki: Weronika i Patrycja. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Stypendysta NATO. Stypendysta papieża Jana Pawła II w Kolegium Karola Boromeusza, w Uniwersytecie w Pavii. W latach 1995-2001 pełnił funkcje Konsula w Ambasadzie RP w Rzymie i dyplomaty w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej. Doktorat z prawa, uzyskał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Specjalizuje się w dziedzinie prawa samorządowego, funkcji gminy. Visiting profesor w Uniwersytecie w Santiago de Compostela, Pizie, Padwie, Turynie, Sassari i Cagliari. Autor ponad 50 publikacji. Zajmuje się międzynarodową współpracą samorządów lokalnych i efektywnością zarządu miejscami o walorach zdrojowych.

Program Burmistrza dla Nałęczowa
1. Tworzenie dobrego klimatu do rozwoju działalności turystycznej. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców i rolników.
2. Budowa obwodnicy Nałęczowa. Podjęcie działań w celu poprawy jakości dróg gminnych i powiatowych.
3. Wspomaganie i rozwój szkolnictwa na terenie miasta i gminy, aby przebywanie w szkole korzystnie wpływało na proces uczenia młodzieży.
4. Wsparcie dla bezrobotnych i działanie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.
5. Wspomaganie rolników z całej gminy, poprawa warunków funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz gospodarstw ekologicznych.
6. Rozwój działalności kulturalnej Nałęczowa, w tym organizacja większej ilości imprez skierowanych do młodzieży i mieszkańców.
7. Upowszechnianie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz upamiętnianie rocznic historycznych.
8. Usprawnienie działania Urzędu Miejskiego. Konkretna strategia!
9. Umiędzynarodowienie walorów turystycznych i zdrojowych nałęczowskiej krainy.
10. Innowacja strategii zarządzania zasobami energetycznymi poprzez dbałość efektywność energetyczną gminy.

 

Okręg 1 - kandydatka na Radną - Ilona Duda
Wykształcenie wyższe administracyjne, z uwagi na specjalizację funkcjonuje w branży nieruchomości na stanowisku pośrednik w obrocie nieruchomościami. Jako mieszkanka Gminy Nałęczów wierzę, że uda mi się wspomóc rozwój Naszej Gminy. Moją główną dewizą jest pomoc ludziom najzwyczajniejszą życzliwością. Bardzo proszę o poparcie.

Wybory samorządowe 2014 - kandydaci do Rady Miasta i Gminy Nałęczów

 


Okręg 2 - kandydat na Radnego - Stanisław Mikowski
Z Nałęczowem związany jestem od dziecka – tu ukończyłem szkołę podstawową i liceum. Studia magisterskie ukończyłem na KUL w specjalności ochrony środowiska. Od prawie 20 lat prowadzę własną działalność gospodarczą. Ukończone 50 lat pozwala mi zachować należny dystans do rzeczywistości, lecz bez utraty wiary w powodzenie zamierzonych celów.

Wybory samorządowe 2014 - kandydaci do Rady Miasta i Gminy Nałęczów

 

Okręg 3 - kandydat na Radnego - Stanisław Kędziora
Lat 58, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie średnie techniczne. Pracownik PZL Świdnik S.A. Działacz NSZZ „Solidarność” od momentu powstania. Ławnik w Sądzie Rejonowym w Puławach. Od 25 lat związany z Nałęczowem.
„Stawiam na uczciwość i rzetelność”

Wybory samorządowe 2014 - kandydaci do Rady Miasta i Gminy Nałęczów

 


Okręg 4 - kandydatka na Radną - Marianna Paszko
Lat 57, mężatka, dwoje dzieci. Ukończyła studia wyższe pedagogiczne na Uniwersytecie Zachodniopomorskim. Nauczyciel – emeryt. Związana z Nałęczowem od 29 lat. Od 20 lat doradca życia rodzinnego w Duszpasterstwie Rodzin. Chce służyć rodzinie.

Wybory samorządowe 2014 - kandydaci do Rady Miasta i Gminy Nałęczów

 

Okręg 6 - kandydat na Radnego - Sławomir Mirosław
Lat 47. Żonaty. Urodzony w Nałęczowie. Bezpartyjny popierany przez KW PiS. Jako radny chciałbym bliżej współpracować z mieszkańcami. Często organizować spotkania. Być obecnym tam gdzie mieszkańcy będą mnie potrzebować. Nic o Was bez Waszej wiedzy. Życzę rozsądnych wyborów.

Wybory samorządowe 2014 - kandydaci do Rady Miasta i Gminy Nałęczów

 

 

Okręg 7 - kandydatka na Radną - Alicja Kudelska
Lat 58. Z wykształcenia jestem technikiem ogrodnikiem o specjalności sadownictwo, szkółkarstwo, warzywnictwo, kwiaciarstwo; posiadam certyfikat z zarządzania wydany przez Georgetown University (The East Central European Scholarship Program).
Pracowałam w Dziale Administracji P.P. Uzdrowisko Nałęczów oraz Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Od wielu lat aktywnie włączam się w życie naszej społeczności – aktualnie jestem Sołtysem sołectwa Nałęczów Kolonia.
Jako radna chciałabym aktywnie działać na rzecz naszej części Nałęczowa, skuteczniej rozwiązywać problemy mieszkańców (m.in. poprzez organizowanie cyklicznych spotkań z mieszkańcami mojego okręgu), upowszechniać nowoczesny patriotyzm przede wszystkim przez upamiętnianie rocznic historycznych, a także zwiększyć ilość wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców Nałęczowa.

Wybory samorządowe 2014 - kandydaci do Rady Miasta i Gminy Nałęczów 

 

Okręg 11 - kandydat na Radnego - Roman Mazurek
Lat 59, posiada wykształcenie średnie techniczne. Pracownik „ZL Nałęczów Zdrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp. k. Od 34 lat mieszkaniec Piotrowic.

Wybory samorządowe 2014 - kandydaci do Rady Miasta i Gminy Nałęczów 

 

Okręg 12 - kandydatka na Radną - Małgorzata Żywicka
Lat 54, pielęgniarka, pracuje w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Nałęczowie. Przez trzy kadencje przewodnicząca NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. Komunikatywna, umie pracować w zespole, konsekwentna w realizacji postawionych celów.

Wybory samorządowe 2014 - kandydaci do Rady Miasta i Gminy Nałęczów 

 

 

strony internetowe Lublin

strony www Lublin

strony internetowe Puławy