Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczów - KWW Przyjaciele Gminy NałęczówKWW Przyjaciele Gminy Nałęczów - prezentacja komitetu - wybory 2014

W komitecie jest 12 kandydatów - sześciu to Radni obecnej kadencji

 

Okręg 1 - kandydat na Radnego - Grzegorz Szkoła

Rodowity Nałęczowianin.50 l. Wykształcenie średnie. Zawód-introligator.
Przewodniczący Rady Osiedla Staromiejskie.
Zgodnie z rodzinną tradycją należy do Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa.
Wolontariusz,współpracujący z organizacjami pro zwierzęcymi,ratującymi zwierzęta skrzywdzone i bezdomne.
Autor inicjatywy społecznej mającej na celu godne uczczenie pamięci Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych.
Dlaczego kandyduję w wyborach? Dlatego, że mam określone priorytety.
- Osiedla "Staromiejskie". Problemy dotyczące osiedla i jego mieszkańców.
- Ochrona i egzekwowanie praw zwierząt krzywdzonych i bezdomnych.
- Inicjatywy patriotyczne.

Nałęczów, wybory, Grzegorz Szkołoa

 

Okręg 2 - kandydat na Radnego - Jerzy Michał Sołdek

Jerzy Michał Sołdek, lat 67, politolog – historyk, działacz społeczny: regionalista – prezes Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa i członek Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej, historyk dziejów Nałęczowa, dziennikarz.

Działacz samorządowy od 1993 r., m.in.: radny i przewodniczący Komisji Zdrojowej Rady Miejskiej w Nałęczowie, przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Lubelskiego Sejmiku Samorządowego (1994-1998), sekretarz Powiatu Puławskiego (1999-2002), radny i wiceprze-wodniczący Komisji Kultury i Promocji Rady Powiatu Puławskiego (2002-2006). W mijającej kadencji (2010-2014) wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i przewodniczący Komisji Uzdrowi-skowej RM w Nałęczowie. Od 2001 r. ekspert Związku Powiatów Polskich w Warszawie.

Kocham Nałęczów, kocham tę ziemię, z którą moja rodzina związana jest od wielu pokoleń. Moi rodzice – oboje oficerowie ruchu oporu BCh – AK w l. 1939/40-1945(47) –  wpoili mi szacunek dla ludzi, poczucie sprawiedliwości, uczciwość i wrażliwość na ludzką krzywdę.

Chcę nadal kontynuować moją pracę w Radzie Miejskiej, by postępował prężny rozwój naszego miasta – uzdrowiska, by moje dzieci i wszyscy mieszkańcy czuli się tutaj dobrze i bezpiecznie.

Nałęczów, wybory, 2014, Jerzy Sołdek

 

Okręg 3 - kandydat na Radnego - Małgorzata Brutkowska

Ukończyłam studia na  Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Studia Podyplomowe  Umiejętności Wychowawczych i  Studia Podyplomowe z  chemii.
Jestem wieloletnim nauczycielem i wychowawcą w Zespole Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie.
Swoją aktywność społeczną rozpoczęłam jako związkowiec, skupiając się na działaniach na rzecz pracowników oświaty ziemi puławskiej a przede wszystkim Nałęczowa.
Jako nauczycielowi zależy mi na tym, aby dzieci i młodzież z Gminy Nałęczów miały jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju oraz aby oferta edukacyjna  szkół i przyciągała do Nałęczowa  jak najwięcej ludzi młodych.
Myślę, że w pracy samorządowej najważniejsze jest poczucie słuszności podejmowanych działań i odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Jestem osobą konkretną, otwartą i życzliwą i bardzo chętnie poświęcę swój czas i wysiłek na rzecz mieszkańców Naszego Miasta. Z Nałęczowem jestem związana od urodzenia dlatego chciałabym, aby Nasze Miasto było przyjazne dla mieszkańców i atrakcyjne dla turystów.
Nałęczów, wybory, 2014, Małgorzata Brutkowska

 

Okręg 4 - kandydat na Radnego - Leszek Woś

 LESZEK  WOŚ  lat  54. Od 31 lat mieszkam, pracuję, wychowuję dzieci i rozpieszczam wnuka w Nałęczowie. Przez 24 lata byłem nauczycielem i wychowawcą w Szkole Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum. Obecnie jako właściciel rodzinnej firmy przyglądam się jak zmienia się nasze miasto. Doceniam  zmiany estetyczne, ale chciałbym by nasze miasto stało się też bardziej funkcjonalne i bezpieczniejsze dla nas i naszych gości. Jestem przekonany, że miasteczko rowerowe z prawdziwego zdarzenia czynne cały rok nauczyłoby dzieci bezpiecznego poruszania się po drogach. Chce by nasze dzieci, wnuki miały miejsca do bezpiecznej zabawy, uprawiana sportów, rozwijania swoich zdolności, spędzania razem czasu. W Nałęczowie żyje wielu młodych ludzi, którzy poświęcają swój czas, przekazują swoje umiejętności i wiedzę dzieciom i młodzieży. Próbują  pokazywać,  jak ciekawie spędzić wolny czas. Powinniśmy wyszukiwać i wspierać  takich lokalnych liderów. Jak wielu z Was nie akceptuję stanu dróg, schodów, braku chodników czy niemożności korzystania z uroków weekendowych spacerów, gdy nie da się przejść między zaparkowanymi na chodnikach samochodami.
Wiem jak można usprawnić poruszanie się samochodów w naszym mieście i zwiększyć bezpieczeństwo poruszania dla pieszych i rowerzystów.
Jako wieloletni rzemieślnik nauczyłem się, że jakość wykonywanych prac jest najważniejsza.  Nie możemy  wydawać gminnych pieniędzy na niedoróbki, które trzeba naprawiać po każdej zmianie pogody, lub wydawać środki na inwestycje, które po jakimś czasie są wymieniane na nowe.
Cenię sobie niepowtarzalną sąsiedzką atmosferę naszego miasta. Mieszkańcy znają się, wspierają, spotykają prywatnie. Dalekie to od wielkomiejskiego mijania się w windach. Ta lokalność to jedna z  najważniejszych wartości jakie musimy wspierać wśród naszych mieszkańców. Tworzyć okazje do takich spotkań, pobudzać do inicjatywy i działania.
Nałęczów, wybory, 2014, Leszek Woś

 

Okręg 5 - kandydat na Radnego - Jacek Wilk

 Nazywam się Jacek Wilk. Mam 40 lat. Jestem żonaty i mam dwoje dzieci. Jestem absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie  wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. Skończyłem również studia podyplomowe na kierunkach „Zarządzanie i Marketing”, „Technika i technologia produkcji pasz” oraz „Zarządzanie Projektami Unijnymi”.                                                                                                      
    Od 2008 roku z sukcesem prowadzę własną działalność gospodarczą
    Od 2010 roku zasiadam w Radzie Miejskiej w Nałęczowie jako radny, pracując w komisjach Gospodarki Budżetu i Mienia Komunalnego, Uzdrowiskowej i Rewizyjnej. Od września 2013 roku pełnię obowiązki Przewodniczącego Rady Miejskiej.
    Ostanie 4 lata pracy w samorządzie pozwoliły mi zdobyć niezbędne doświadczenie. Staruje w wyborach ponownie ponieważ wiele spraw udało mi się pomyślnie przeprowadzić (chodnik Bochotnica, oświetlenie Bochotnica i G. Wójcika, plan zagospodarowania G. Wójcika, jadalnia    i boisko w szkole podstawowej, wiata przystankowa Bochotnica itd.), ale wiele jest jeszcze do zrobienia w przyszłości.
Najważniejsze rzeczy, o które będę zabiegał jeśli zdobędę Państwa zaufanie
i poparcie:
- Budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw na ul. Bochotnicy
- Budowa Kanalizacji przy ul. Granicznej, Łąkowej i w Cynkowie
- Plan zagospodarowania przestrzennego dla ulic Bochotnica i Grzegorza Wójcika (druga linia zabudowy)
- Przebudowa ul. Polnej wraz z budową chodnika, zmianą organizacji ruchu przy ul. Prusa i Ewy Szelburg Zarębiny
- Budowa oświetlenia i chodników w Kol. Bochotnica i Sadurkach
- Budowa amfiteatru w Nałęczowie
- Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Nałęczowie
- Organizacja infrastruktury turystycznej w gminie Nałęczów
- Organizacja miejsc parkingowych na terenie miasta Nałęczów

Nałęczów, Jacek Wilk

 

Okręg 6 - kandydat na Radnego - Bogdan Pecio

Bogdan Jan Pecio, żonaty, 2 dzieci, bezpartyjny.
Mgr historii, pracuje w Liceum Plastycznym, przewodnik i instruktor przewodnictwa, członek Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, radny obecnej kadencji.
 Osiągnięcia ostatnich lat;
- udział w uchwaleniu operatu i statutu uzdrowiska
- zmiana granic strefy A
- przebudowa ulicy Powstańców 1863r.
- przebudowa ulicy Wiejskiej
- budowa oświetlenia przy ulicy Spacerowej

Nałęczów, wybory, 2014, Bogdan Pecio

 

Okręg 7 - kandydat na Radnego - Jarosław Wartacz

Mam 40 lat, żonę i czwórkę dzieci. Z wykształcenia jestem zootechnikiem, absolwentem Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie. Od kilku lat na bazie gospodarstwa rolnego, wspólnie z żoną, prowadzę Nałęczowski Zwierzyniec Małe ZOO.

Drugą kadencję jestem sołtysem, a pierwszą radnym Rady Miejskiej w Nałęczowie, gdzie pracuję w trzech komisjach: Uzdrowiskowej, Oświaty, Zdrowia i Kultury oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jestem również członkiem Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie.

Jestem członkiem nowo powstałego, nałęczowskiego koła Związku Dużych Rodzin 3+, i chcę działać również na rzecz dużych rodzin z terenu naszej gminy.
Jako radny kadencji 2014-2018 chciałbym przyczynić się do m.in.:
- opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Chruszczów, Kolonia Chruszczów, Kolonia Nałęczów
- uporządkowania kwestii drogi granicznej między Chruszczowem, a Zarzeką
- dalszego uzupełniania niezbędnej infrastruktury na terenie sołectw
- aktywizacji sołtysów i rad osiedli - utrzymania w kolejnych latach funduszu sołeckiego, który jest de facto naszym budżetem obywatelskim
- reorganizacji – uporządkowania spraw oświaty w naszej gminie
- usprawnienia przepływu informacji między urzędem, a mieszkańcami
- stworzenia kompleksowego systemu informacji dla turystów i kuracjuszy

Chcę pracować z Wami – moimi sąsiadami na rzecz Naszej Małej Ojczyzny!

Nałęczów, wybory, 2014, Jarek Wartacz

 

Okręg 8 - kandydat na Radnego - Mateusz Gzara

Z gminą Nałęczów związany jestem od urodzenia, tutaj mieszkam, tu się uczyłem, tu pracowałem, tu znalazłem swoją drugą połowę i tu wychowuję dwójkę swoich synów. Tutaj mieszkają moi rodzice i rodzeństwo. Tutaj jest moja mała Ojczyzna. Obecnie, od dwóch lat pracuję poza terenem gminy, również pracowałem za granicą, co pozwala mi obiektywnie spojrzeć na to jak rozwija się nasza gmina. Oświetlenie, chodniki, ścieżki i szlaki rowerowe, szlaki piesze wciąż nie są standardem przy osiedlach mieszkaniowych naszej gminy, a przecież są one potrzebne zarówno mieszkańcom jak i turystom odwiedzającym naszą gminę. Rozwój turystyki leczniczej, ale również i rekreacyjnej jest jedynym kierunkiem rozwoju aby zwiększyć ilość miejsc pracy i zasobność mieszkańców, nie degradując środowiska przemysłem. Zarządzania turystyką nauczyłem się studiując na kierunku "Obsługa i Organizacja Turystyki i Rekreacji" a następnie pracując w informacji turystycznej, hotelach, czy prowadząc lokal gastronomiczny zdobyłem niezbędne doświadczenie i praktykę.

Zostając radnym chcę pracować nad rozwojem infrastruktury na terenach wiejskich aby zwiększyć atrakcyjność turystyczną nie tylko miasta ale całej gminy. Również ważne jest dla mnie rozwijanie oferty kulturalno-rozrywkowej czego dobrym kierunkiem rozwoju są festyny "sąsiedzkie" przy szkołach i obiektach sportowych. Pragnę aby gmina Nałęczów była dobrym miejscem do pracy, do wychowywania dzieci, do życia.

Nałęczów Okręg 8 - kandydat na Radnego - Mateusz Gzara - wybory 2014

 

Okręg 12 - kandydat na Radnego - Adam Kozak

    Mam 40 lat, od urodzenia związany z Nałęczowem. Jestem żonaty i mam dwóch synów. Z wykształcenia jestem politologiem, zaś z pasji historykiem i miłośnikiem sportu. Po ukończeniu studiów podjąłem pracę w branży handlowej. Przez ponad 15 lat zdobywałem doświadczenie zawodowe w  jednej firmie. Przez 8 lat pełniłem funkcję kierowniczą - znam zasady pracy w zespole oraz sposoby zarządzania kapitałem ludzkim. Nabyte doświadczenie wykorzystywałem na gruncie społecznym, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Miłośników Sportu Ziemi Lubelskiej z siedzibą w Nałęczowie oraz aktywnie wspieram, istniejące od dwóch lat lokalne Stowarzyszenie "Zawsze Czesławice".
    Zdecydowałem się kandydować na radnego Rady Miasta Nałęczów, ponieważ uważam, że nabyte doświadczenie i  moje predyspozycje, pozwolą mi zrobić dużo więcej dla wspólnoty lokalnej, przy uwzględnieniu dobra i interesów całej gminy. Potrafię rozmawiać z każdym, a przede wszystkim każdego wysłuchać. Jestem bezpartyjny i niezależny, jestem waszym sąsiadem. Czas bycia w opozycji minął, czas na partnerską współpracę. Pamiętajcie, że to MY możemy współdecydować o przyszłości Czesławic i Ludwinowa.

Nałęczów - Okręg 12 - kandydat na Radnego - Adam Kozak - wybory 2014

 

Okręg 13 - kandydat na Radnego - Grzegorz Okoniewski

Mam 31 lat, od urodzenia mieszkam w Nałęczowie wraz z żoną oraz swoją córeczką.
Jestem magistrem fizjoterapii, specjalistą w dziedzinie rehabilitacjiruchowej, absolwentem WSZiA w Zamościu, uczestnikiem wielukonferencji oraz warsztatów szkoleniowych z zakresu rehabilitacjii promocji zdrowia.
Od 11 lat pracuję w zakładzie Leczniczym Uzdrowisko Nałęczów, prowadzę własną praktykę rehabilitacyjną. W 2012 roku zostałem fizjoterapeutą w Siatkarskich Ośrodkach Szkolnych, Ministerialnym programie szkoleniowym dla dzieci i młodzieży.
Swoje doświadczenie oraz nowoczesne spojrzenie, spożytkuję pracą w Radzie Gminy Nałęczów w sposób rzetelny raz uczciwy dając świeży powiew w te struktury.

Nałęczów, wybory, 2014, Grzegorz Okoniewski

 

Okręg 14 - kandydat na Radnego - Wiesław Pardyka

Szanowni Państwo,

Reprezentuję bezpartyjny komitet wyborczy kandydatów na radnych. Chcemy wspierać realizację dobrych pomysłów ludzi sprawujących władzę bez względu na ich przynależność partyjną.
W mijającej kadencji Rady Miejskiej działałem m.in. na rzecz poprawy jakości dróg lokalnych oraz zagospodarowania terenu przy szkole podstawowej.

Od urodzenia mieszkam w Sadurkach i chciałbym nadal reprezentować naszą miejscowość w Radzie Gminy Nałęczów. Znam problemy lokalne Sadurek, które należałoby przedstawić na forum gminy. Pracuję zawodowo i równocześnie prowadzę własną działalność gospodarczą, wspólnie z komitetem wyborczym chcemy wspierać działania sprzyjające powstawaniu na terenie Gminy nowych miejsc pracy oraz rozwojowi przedsiębiorczości.

W nadchodzącej kadencji poprzez udział w Komisji Budżetowej oraz Rolnej i wsparciu innych radnych zamierzam podjąć działania, które będą zmierzały w kierunku poprawy infrastruktury na terenach wiejskich:
- rozbudowa sieci kanalizacji z wykorzystaniem dotacji środków UE w nowej perspektywie finansowej - poprawa jakości nieutwardzonych dróg lokalnych na terenie naszej miejscowości - poprawa bezpieczeństwa osób pieszych poprzez budowę chodników przy głównych drogach w naszej miejscowości
Chcę również nadal wspierać naszą szkołę w umożliwianiu młodym ludziom rozwijania pasji naukowych i sportowych poprzez zakup odpowiednich sprzętów dydaktycznych i sportowych dzięki środkom z funduszu sołeckiego oraz organizacji corocznych festynów dla mieszkańców Sadurek.
Jako przedsiębiorca z powodzeniem starałem się o dofinansowanie środków z Unii Europejskiej do działalności gospodarczej – sądzę, że moje doświadczenie w tym przedmiocie mogłoby być przydatne również w pracy społecznej dla Sadurek i Gminy.
Nałęczów, wybory, 2014, Wiesław Pardyka

 

Okręg 15 - kandydat na Radnego - Bogdan Dudkowski

Jestem 49-latkiem urodzonym w Nałęczowie. Mam żonę i dwie córki. Ukończyłem Liceum Zawodowe PZL w Świdniku jako mechanik osprzętu lotniczego.
Całą dotychczasową pracę zawodową związałem z Nałęczowem.
Obecnie jestem pracownikiem ZLUN Nałęczów.
Chcę ponownie kandydować do rady miejskiej , bym mógł  wykorzystać zdobyte doświadczenie i w pełni realizować oczekiwaniwa wyborców.

 

 

 

strony internetowe Lublin

strony www Lublin

strony internetowe Puławy