Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Jacek Wil przewodniczący Rady MIasta NałęczówMamy nowego przewodniczącego Rady Miasta w Nałęczowie - został nim radny Jacek Wilk


Jacek Wilk radny gminy Nałęczów Podczas XXVI Sesji Rady Miejskiej w Nałęczowie doszło do zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady. Piastujący od trzech lat tę funkcję Wojciech Chamerski postanowił zrezygnować. Swoją decyzję argumentował nadmiarem obowiązków związanych z pracą zawodową. Na swoje miejsce rekomendował radnego Jacka Wilka. Pojawiła się również kandydatura radnej Marty Głos. Pani Marta jednak nie wyraziła zgody na kandydowanie. Radni głosowali więc na jednego kandydata. W głosowaniu tajnym Jacka Wilka poparło 11 członków rady, zaś 2 było przeciw. Podczas głosowania 2 radnych było nieobecnych.

Jacek Wilk ma 39 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Z Nałęczowem związany od 1998 roku, jest mieszkańcem ul. Bochotnica. Żonaty, ma dwoje dzieci.
Do wyborów startował z Komitetu "DLA DOBRA NAŁĘCZOWA". Po uzyskaniu mandatu radnego po raz pierwszy zasiada w Radzie Miasta. Do chwili wyboru na Przewodniczącego Rady Miasta był członkiem Komisji Rewizyjnej, Gospodarki, Budżetu i Mienia Komunalnego oraz Uzdrowiskowej. Nie należy do żadnej partii politycznej.