Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Akcja Czysty Nałęczów Dnia 4 października 2013 r. Stowarzyszenie „Przeszłość - Przyszłości” zorganizowało akcję sprzątania Nałęczowa pt. „Czysty Nałęczów”.

Już po raz drugi Członkowie Stowarzyszenia postanowili zorganizować akcję mającą na celu uświadomienie uczniom nałęczowskich szkół, jak niewielki nakład ich wysiłku jest potrzebny, by ich otoczenie było czyste i przyjemne.

4 października, dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Nałęczowie i Szkołą Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, a także wsparciu finansowym Senatora RP Stanisława Gogacza, uczniowie, mieszkańcy i przedstawiciele Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości” zabrali się do wspólnego sprzątania nałęczowskich wąwozów. Trudy i przede wszystkim chęci do pracy wszystkich uczestników, zostały nagrodzone smakowitymi, skwierczącymi kiełbaskami, które wspólnie piekliśmy nad rozpalonym ogniskiem. Cel, jakim było oczyszczenie nałęczowskich wąwozów, został oczywiście osiągnięty. Udało się jednak dokonać jeszcze jednej ważnej rzeczy, zaszczepiono w zgromadzonych wolontariuszach chęć dbania o środowisko i odpowiedzialność za miejsce, w którym żyjemy, a to, mamy nadzieję, zaowocuje w przyszłości zielonymi trawnikami, krystaliczną wodą oraz czystym i zdrowym powietrzem.

Akcja Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości” nie odbyłaby się bez pomocy: Senatora RP Stanisława Gogacza, Burmistrza Nałęczowa Andrzeja Ćwieka, Sołtysa Kolonii Nałęczów Alicji Kudelskiej oraz dyrekcji, nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie.


 Rewitalizacja w Nałęczowie - 2013 wrzesień