Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Zespół Szkół w NałęczowieCo z Zespołem Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie?


    W czwartek 31.01.2013 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Mienia Komunalnego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Komisje obradowały Jacek Wilk radny gminy Nałęczów pod przewodnictwem Pana Tadeusza Adamczyka oraz Pani Marty Wysockiej. Komisja Gospodarki, Budżetu i Mienia Komunalnego w składzie Tadeusz Adamczyk, Marta  Głos, Jan Górski, Jacek Wilk, Kazimiera Wójtowicz, Elżbieta Depta oraz Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu w składzie Marta Wysocka, Tadeusz Adamczyk, Marta Głos, Ryszard Sałęga, Jerzy Michał Sołdek, Jarosław Wartacz. Na posiedzenie przybyli Radni nie należący do żadnej z tych komisji Anna Maciążek oraz Wiesław Pardyka. Urząd Miejski reprezentował Burmistrz Andrzej Ćwiek. Na miejscach dla publiczności licznie zasiedli: dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy administracyjni  Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie. Jako widzów również można było się dopatrzeć pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Nie zabrakło również przedstawiciela Powiatu Puławskiego jako strony.
    Głównym tematem posiedzenia obu komisji było zaopiniowanie  uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Powiatowi Puławskiemu Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie.
Uzasadnienie do uchwały:
(Na terenie Nałęczowa funkcjonują dwa zespoły szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nałęczów i Powiat Puławski. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych przypisane jest powiatowi. Powiat Puławski jest zainteresowany przejęciem prowadzenia Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie na podstawie stosownego porozumienia. Przekazanie do prowadzenia tego Zespołu obniży wydatki z budżetu gminy Nałęczów na zadania oświatowe. Powiat Puławski zamierza przejąć ten Zespół w kształcie organizacyjnym jakim jest, wnioskuje jedynie o przekazania Powiatowi w formie użyczenia budynku przy ul. Bolesława Prusa (obecnie budynek zajmuje Szkoła Podstawowa). Zmniejszenie od 2014 r. wydatków gminy na prowadzenie zadań oświatowych uzasadnia przyjęcie tego projektu uchwały)
    Uchwała ta budzi wiele emocji i kontrowersji wśród mieszkańców Nałęczowa, pracowników szkoły, a także Radnych Miejskich. Pisząc  w dużym skrócie uchwała ta daje możliwość przeniesienia  Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie na obiekty Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, a Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie   w odwrotnym kierunku. Przez najbliższy rok miałyby funkcjonować dwie szkoły jako oddzielne podmioty: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego i Zespół Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego. Osobnym krokiem byłoby oddanie w dzierżawę budynku obecnej szkoły podstawowej w zarząd Powiatowi Puławskiemu. Kolejny etap to połączenie obu szkół w jeden Zespół Szkół, ale już pod dyktando i na wzór Powiatu Puławskiego.

    W trakcie obradowania Komisji wywiązała się gorąca dyskusja. Padło wiele pytań tak do Burmistrza, przedstawiciela Powiatu jak i pracowników Zespołu Szkół. Ile osób tyle wątpliwości, tyle punktów spornych, tyle emocji. Każda ze stron przedstawiła swoje argumenty za i przeciw.
Dziś chciałbym podzielić się z Państwem swoimi spostrzeżeniami. Chciałbym wyrazić swoją opinię, swoje przemyślenia, obawy  na temat tej uchwały. Swoją wypowiedź chcę pokazać w dwóch aspektach „zagrożenia i korzyści” Oczywiście pozostawiam Państwu ocenę.


Zagrożenia przekazania Zespołu Szkół:

- Przesądzona byłaby likwidacja jednej ze szkół. (której na dziś nikt nie jest w stanie odpowiedzieć) Obie szkoły to osobna historia, tradycja, osobni absolwenci, osobne dokonania. Szkoda byłoby aby miasto słynące z wody mineralnej, właściwości leczniczych i szkól średnich samo pozbyło się tradycji zamykając jedną z nich. Młodzież to skarb, który należy pielęgnować i przyciągać do Nałęczowa.

- Brak gwarancji, że Powiat Puławy zechce dłużej prowadzić swoją szkołę niż jeden rok zapewniony w projekcie porozumienia. Nikt nie zagwarantuje że szkoła będzie istnieć ponieważ jej działalność jest oparta na rachunku finansowym, a ten z kolei od ilości dzieci. Póki co mamy pod kontrolą jako jednostka prowadząca sposób promocji szkoły w celu pozyskiwania uczniów.

- Brak możliwości kontroli nad zarządzaniem szkołą średnią. Czy w przyszłości nie zabraknie Powiatowi wyobraźni, siły i ochoty na prowadzenie dziś bardzo modnych kierunków zawodowych, na których młodzież będzie zdobywała doświadczenie i kwalifikacje zawodowe? Czy w przyszłości młodzież z Nałęczowa nie będzie zmuszona jeździć do okolicznych szkół w Lublinie i Puławach? Czy rodziców w razie takiej ewentualności będzie stać na wysłanie do takiej szkoły swoje dzieci???

- Obawa o mienie obecnej szkoły podstawowej w Nałęczowie. Moje obawy są zapewne zasadne ponieważ Powiat nie będzie inwestował w majątek szkoły należący do gminy Nałęczów. Stad moja troska i obawa, czy powstałaby jakakolwiek baza sportowa i dydaktyczna po przejęciu w zarząd mienia.

- Zwolnienia pracowników. W dzisiejszych trudnych czasach każde miejsce pracy jest na wagę złota a likwidacja jednej ze szkół wiązałaby się z dużymi redukcjami zatrudnienia tak w sferze zarządzania, administracji jak i grona pedagogicznego. Kilka etatów mniej to zmniejszony wpływ do budżetu z tytuły podatku dochodowego.

- Budynek internatu przy Zespole Szkół. Oczywiście wyjściem byłoby wydzierżawienie tego obiektu osobie prywatnej, ale pod warunkiem aby służyło dalej młodzieży. Trudno wyobrazić sobie działalność np. hotelową w kompleksie szkoły podstawowej i gimnazjum.

- Mały internat dzisiejszego LO im. Stefana Żeromskiego nie pozwoli na przyjęcie większej ilości młodzieży. Co za tym idzie możliwości rozwoju takiej szkoły są ograniczone bo dobra szkoła średnia to też internat.

- Brak bazy sportowej dla młodzieży dorosłej lub prawie dorosłej. Ciężko dziś sobie wyobrazić aby młodzież dorosła uprawiała sport w tak małej hali jaka znajduje się w szkole podstawowej.

- Młodzież w mieście to też zysk dla gminy. Wydane pieniądze na podstawowe potrzeby w naszych sklepach spożywczych, pomoce naukowe, usługi, bilety u przewoźników...... Te pieniądze wracają pośrednio do portmonetki gminnej.

- Tradycja to też lokalizacja szkoły podstawowej. Od zawsze tutaj była. Bliskość natury, spokojna okolica gwarantuje, że dzieci czuja się tutaj dobrze. Także bliskość przedszkola to zaleta, bo dzieci dziś już 6- letnie muszą zmienić otoczenie, robią mały kroczek i są etap dalej, w szkole podstawowej tuż obok.

- Brak bazy gastronomicznej. Brakuje nie tylko kuchni, ale również jadalni. Dziś w szkole podstawowej w Nałęczowie działa stołówka, który pozwala, aby dzieci mogły po obiedzie spokojnie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, a rodzice są spokojni, że dzieci nie są głodne. Zostały poniesione nakłady na stworzenie tej jadalni i szkoda tych wszystkich zabiegów organizacyjnych i finansowych, aby nagle przestała istnieć.

- Budynek Zespołu Szkół nie jest dostosowany do przyjęcia dzieci szczególnie tych 6- letnich. Wymagało by to wielkich nakładów finansowych na modernizację sanitariatów, szatni, wyposażenia klas dla najmłodszych. Wydaję się to mało zasadne......

Korzyści przekazania Zespołu Szkół:

- Bardzo dobra baza dydaktyczna i sportowa Zespołu Szkół  przekazana dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nałęczowie.
- Uporządkowanie spraw w zakresie zarządzania oświatą. Do powiatów należy obowiązek prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych, a do zadań własnych gmin z zakresu oświaty należą przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja.


    Jak trudna jest sytuacja w oświacie w całej Polsce wszyscy wiemy i trudno coś lepszego wymyślić niż likwidacja i łączenie szkół szczególnie tych deficytowych, które mają mało dzieci. W tym przypadku uważam za mało stosowne oddanie szkoły która pisząc brzydko „bilansuje się finansowo”. Szkoła ta ma na dziś około 320 uczniów i jeśli okoliczne samorządy rzucą się w modny wir likwidacji szkół możemy pozyskać kolejną młodzież. Dziś szkoły to biznes, a uczeń to klient i ten zostanie na rynku kto zaoferuje młodzieży więcej. Za  uczniem idą pieniądze i starajmy się te pieniądze zebrać dla siebie. Posunąłbym się dalej z opinią, że szkoła ta ma perspektywy na przyszłość.  

Wnioskiem formalnym została odłożona dyskusja na temat   przekazania do prowadzenia Powiatowi Puławskiemu Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie.
W najbliższych dniach zapadnie decyzja, kiedy Radni będą debatować nad tą uchwałą i czy będzie głosowana na najbliższej Sesji Rady Miejskiej tj. 8 lutego bieżącego roku.


Jacek Wilk
radny

Losowe artykuły

Kronika OSP Nałęczów t1 cz.1

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Nałęczowie tom pierwszy cz.1Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Nałęczowie tom pierwszy cz.1

Więcej…

Oświadczenie - PiS Puławy

Nałęczów - KW Prawo i SprawiedliwośćOświadczenie Zarządu Powiatowego PiS Puławy przed II turą wyborów w Nałęczowie

Więcej…

Losowe artykuły

7 sztuk w NOK

Nałęczów - wystawa 7 sztuk Wernisaż wystawy absolwentów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie w NOK

Więcej…

Nałęczowski cmentarz nocą

Nałęczów - cmentarzNałęczowski cmentarz nocą 1 listopada 2009.

Więcej…