Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Dzień Europejski w Gimnazjum20 czerwca 2012r.  Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” zorganizowało akcję „Czysty Nałęczów”.

20 czerwca 2012r. punktualnie o godzinie 14:00, Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” Oddział w Nałęczowie zorganizowało akcję „Czysty Nałęczów”.
Czując na sobie presję i odpowiedzialność za uświadomienie mieszkańcom uzdrowiska, jak niewielki nakład ich wysiłku jest potrzebny, by nasze miasto i jego okolice na powrót stały się piękne; przygotowaliśmy prezentację multimedialną na temat ciekawostek ekologicznych, których wskazówki pozwolą Nałęczowianom żyć nieco bardziej ekologicznie.
Następnie zaprosiliśmy wszystkich zgromadzonych – uczniów, nauczycieli, miejscowy zastęp harcerek oraz innych mieszkańców Nałęczowa, do wspólnego sprzątania. Mimo doskwierającego czerwcowego upału, wszyscy z uśmiechem na twarzy wrzucali kolejne puszki i papierki do plastikowych worków by następnie umieścić je tam gdzie ich prawowite miejsce – na śmietniku (oczywiście uwzględniając wszelkie zasady segregacji odpadów) !
Trudy i przede wszystkim chęci do pracy wszystkich uczestników, zostały nagrodzone smakowitymi, skwierczącymi kiełbaskami, które wspólnie piekliśmy nad rozpalonym ogniskiem na Harcerskiej Polanie, przy wesołym akompaniamencie śpiewów naszych harcerek.
Cel, jakim było oczyszczenie Nałęczowa, został oczywiście osiągnięty. Udało nam się jednak dokonać jeszcze jednej ważnej rzeczy, zaszczepiliśmy w zgromadzonych wolontariuszach chęć dbania o środowisko i odpowiedzialność za miejsce, w którym żyjemy, a to, mamy nadzieję, zaowocuje w przyszłości zielonymi trawnikami, krystaliczną wodą oraz czystym, zdrowym powietrzem.

Magda Dudkowska
Sekretarz Zarządu Oddziału
Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości”
w Nałęczowie


foto: Michał Paśnik

Akcja Czysty Nałęczów