Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczowskie reklamyCzyżby koniec nałęczowskich reklam - ciekawe zapisy w projekcie studium zagospodarowania Nałęczowa.

W marcu 2009 Burmistrz Nałęczowa Andrzej Ćwiek ogłosił że chce uporządkować sprawę nałęczowskich reklam które urody uzdrowisku nie dodają. Krótko mówiąc ich liczba miała być mocno ograniczona. W zamian miał być wydawany bezpłatny folder z reklamami - m.in nałęczowskich pensjonatów. Jak wyszło wszyscy wiemy. Swoją reklamę przed Bankiem Spółdzielczym usunął wtedy z tego co pamiętam tylko ZLUN. O ile pomysł spodobał się mieszkańcom i turystom, nie cieszyli się z niego właściciele reklam.

Pomysłowi Burmistrza towarzyszyła wtedy wrzawa medialna. Nałęczów zaistniał nie tylko w mediach regionalnych  ale i ogólnopolskich. W prawie polskim nie było wtedy narzędzi które pozwalałyby wyegzekwować od właścicieli reklam ich usunięcie. Wypowiadali się na ten temat specjaliści, więc pewnie była to prawda. Jak jest dzisiaj, nie mam pojęcia.

Na stronie Gminy Nałęczów pojawił się projekt Studium  UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NAŁĘCZÓW I PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO w którym zaistniały rozwiązania które regulują. Nie będę kopiował tych testów z dokumentu na stronie gminy żeby ktoś nie posądził mnie o łamanie praw autorskich, szczególnie że projekt na tym etapie należy pewnie do Projektanta, a nie do Gminy.

Więcej możemy przeczytać w projekcie "Kierunki zagospodarowania przestrzennego" na stronie gminy - m.in strony 7, 17, 81

W skrócie, co zawiera projekt.

w strefie A i B wielkość reklam nie może przekroczyć 1m2 i mogą znajdować się one na budynkach w których prowadzona jest dotycząca ich działalność - na płotach już nie (chyba że jest to działalność turystyczna), reklamy mogą być podświetlone tylko światłem nie mrugającym.
Projekt reklamy jej lokalizacja musi być przedstawiony do akceptacji Burmistrzowi !!! -strona 17
w strefie C i po za nią reklamy mogą mieć do 2m2

 

Jeśli studium zostanie przyjęte, nie musi to oznaczać że reklamy znikną. Ciekawe co na to Polskie prawo. Czy straż miejska ma prawo ścigać mieszkańców którzy nie dostosują się?

Gdyby jednak znalazły się środki prawne żeby wyegzekwować ustalenia studium -dotyczące reklam - po jego przyjęciu przez Radę Miasta, czy wszyscy zostaną potraktowani tak samo czy niektórzy dostaną dyspensę.
Pewnie zniknie wiele reklam z ul. 1-go Maja.

Ciekawy jest zapis dotyczący reklam o stałym podświetleniu. W centrum znam tylko dwie które mogą być zagrożone tym zapisem - na Banku Spółdzielczym i reklama Apteki w Albie.

Ogólnie polecam mieszkańcom Gminy Nałęczów zapoznanie się z propozycjami studium, szczególnie tym którzy mają jakiekolwiek działki.


Nałęczowskie reklamy