Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Fotografie z prac przy obwodnicy Nałęczowa - prace na Cynkowie

Estakada na Cynkowie ukończona prawie już? Od strony Mazurowa wykonywany jest podkład pod asfalt. Nadsypywana jest też ziemia dla połączenia estakady z częścią obwodnicy biegnącą po gruncie. Od strony Czesławic wybierana jest ziemia żeby zniwelować różnicę poziomów między estakadą a dalszym odcinkiem obwodnicy.

Nadal trwają prace ziemne przy drugim wjeździe na obwodnice. 

Zalany został też chyba do końca asfalt między Cynkowem a skrzyżowaniem przy drodze na Czesławice.

Ciekawe czy kopiec który tu powstał zostanie - byłby ciekawy punkt widokowy.

 

projektuję responsywne strony internetowe Lublin

strony www Lublin