Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczów -QuestMiejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. F. Morzyckiej w Nałęczowie, Koło Przewodników PTTK im. H. Wiercieńskiego w Nałęczowie oraz Siedlisko „U Krzysztofa” w Kolonii Drzewce

ogłosiły wiosną tego roku konkurs na najlepszy quest, wykonany przez uczniów szkól podstawowych, gimnazjów i liceów funkcjonujących w mieście i gminie.  Przed zakończeniem roku szkolnego 2016/ 2017 ogłoszono  wyniki. W gronie laureatów znaleźli się uczniowie i nauczyciele z gimnazjum w Piotrowicach oraz Liceum Plastycznego w Nałęczowie.
Quest gimnazjalistów nosi tytuł „Ścieżką zapomnianych Piotrowic” i świadczy o głębokiej refleksji nad przeszłością miejscowości. Świadczą o tym dołączone do tekstu questu wydruki starych map, na których próżno szukać Nałęczowa czy nawet Wąwolnicy ale są Piotrowice i pobliska Bochotnica.

Wykonanie  questu zdradza świetną organizację pracy nad nim. Trzech nauczycieli – mentorów: polonistka Agnieszka Łuszczyńska-Paszko, Adam Adamczyk, entuzjasta historii, informatyczka Elżbieta Wilkoławska zaprosili do współpracy kilkanaścioro uczniów.  Wyznaczali trasę questową: Jan Starek. Dominika Musiatowicz, Katarzyna Koput, Bartłomiej Flisiak, Aleksandra Zuchniarz, Wiktoria Wrzos i Karolina Michalewska. Tekst sporządziły: Sandra Rojek, Wiktoria Pawłocik, Agnieszka Siwiec i Paulina Pochroń. Ilustracje są  dziełem Moniki Miazek, Ilony Watras, Joanny Komsty i Kacpra Choroszewskiego. Pieczątkę – questowy „skarb” - wykonał Miłosz Kołodziej.

Zdaniem opiekunów na szczególne uznanie zasługują Aleksandra Zuchniarz i Katarzyna Koput, które doskonale poradziły sobie w kierowaniu całym projektem, jak i opracowaniem graficznym questu. Widać ogromny zapał autorów questu, kilkakrotne przejście trasy, wybranie optymalnego wariantu. Sam tekst świadczy o bardzo obszernej znajomości historii swej miejscowości, pełno w nim ciekawostek szerzej nie znanych mieszkańcom i turystom.

Uczniowie Liceum Plastycznego im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie zwrócili natomiast uwagę na istniejący już szlak sakralny w mieście. Postanowili odpowiedzieć na liczne pytania kuracjuszy o ślady duchowości miasta i zaproponowali trasę questową pt. „Moje Małe Niebo. Szlakiem nałęczowskich krzyży i kapliczek”.  Trasa wiedzie po całym niemal mieście i opatrzona jest znakomitymi ., jak na plastyków przystało,  ilustracjami.  W opracowaniu questu wzięli udział: Łukasz Gałach, Aurelia Grabowska, Ewelina Kubik, Karolina Majewska, Daria Podlecka i Bartłomiej Żak pod kierunkiem pań profesorek: Katarzyny Malik- Wójtowicz i Anny Malickiej-Pieloch. Rysunki wykonali: Łukasz Gałach i Daria Podlecka, skład komputerowy jest dziełem Łukasza. Ciekawostką questu jest usytuowanie jaskini skarbu w niezwykle „smakowitym” miejscu uzdrowiska.
Pionierska praca uczniów z Piotrowic i pełna niespodzianek praca młodych plastyków zasługują na najwyższe uznanie.

Czekają na nich atrakcyjne , turystyczne i z zakresu sztuki miejscowej,  nagrody, które zostaną im wręczone przez organizatorów na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Nie zabraknie też czegoś „słodkiego”, bo każdy rasowy turysta musi mieć na wybranej przez siebie trasie obowiązkową tabliczkę czekolady. Gratulujemy młodym „odkrywcom” i zachęcamy innych do wakacyjnych wędrówek na questowych trasach, ale także do tworzenia własnych, nowych w swych miejscowościach, by pochwalić się, jak pięknie jest w gminie Nałęczów.
W. Dobrowolska-ŁuszczyńskaResponsywne strony www Lublin, Puławy na joomla

Turystyczne odkrycia