Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Jan Stępień - LudzikiProgram spotkania w Nałęczowie w związku z książką „Polska bez Polskiego Czerwonego Krzyża?!” sala balowa Pałacu Małachowskich, 27.VI.2011 rok

Godzina 16. Otwarcie obrad
Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Uniwersytet Warszawski
Prezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia

Polski Czerwony Krzyż w naszym społeczeństwie
Stanisław Maciejewski, Łódź   
Dyrektor Biura Zarządu Okręgowego PCK

Wartość wspólnoty
Dr Anna Kryniecka - Piotrak
Instytut Nauk o Państwie i Prawie, WPiA, Uniwersytet Warszawski

Społeczeństwo obywatelskie w świetle Traktatu z Lizbony
Doc. dr Ryszard Piotrowski
Instytut Nauk o Państwie i Prawie,  WPiA, Uniwersytet Warszawski

Struktury państwa a organizacje pomocnicze
Prezes Czesław Janik
Stowarzyszenie NEUTRUM, Warszawa

Godzina 17.Dyskusja

Rola Fundacji i Stowarzyszeń w życiu publicznym
Dr Andrzej Mazierski
Prezes Stowarzyszenia JUTRO NAŁĘCZÓW

Znaczenie Oddziałów Rejonowych PCK
Barbara Kobacka, Tomaszów Mazowiecki
Kierownik Biura ZR PCK

Współczesny sens ideałów głoszonych przez PCK
Lek. med. Edyta Jakiewicz, Lublin
Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego

Godzina 18.15. Przerwa na kawę

Skłonność do pomagania a wdzięczność
Dr Jacek Breczko, Białystok
Adiunkt w Akademii Medycznej

Zastępcze znaczenie organizacji społecznych
Prezes Tadeusz Mędzelowski
Stowarzyszenie KUŹNICA w Tarnowie

Czerwony Krzyż jako nowa rzeczywistość
Dr Tomasz Kozłowski
Instytut Nauk o Państwie i Prawie, WPiA Uniwersytet Warszawski
 
Dyskusja