Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczów - Spotkania Kresowe25 kwietnia br. w Pałacu Małachowskich odbył się koncert pt. „Spotkania kresowe”.

Koncert zorganizowała Prywatna Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie we współpracy z Polską Macierzą Szkolną „Polesie” na Białorusi.
Prezes PMS „Polesie” – Pani Maria Ciechanowicz-Sulima, przybliżyła licznie przybyłej publiczności ideę działalności Stowarzyszenia, polegającą na odrodzeniu kultury i języka ojczystego na byłych ziemiach  Polski.
PMS „Polesie” działa za Bugiem już 18 lat. W tym czasie założono w białoruskiej szkole cztery polskie klasy, gdzie dzieci i młodzież uczy się w języku polskim.  Najlepsi uczniowie są kierowani na polskie akademie  i uczelnie w Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Krakowie. Jak mówiła Pani Maria Ciechanowicz-Sulima uczący się w Polsce studenci nie wracają na Białoruś, a zostają w Polsce i są reprezentantami byłych kresów wschodnich. Przy PMS „Polesie” działa bardzo prestiżowy Chór „Polesie” oraz klub lekarzy.
PMS „Polesie” organizuje też międzynarodowe konferencje poświęcone wielkim Polakom byłych kresów wschodnich, takim jak: Adamowi  Mickiewiczowi, Ignacemu Kraszewskiemu, Julianowi Ursyn Niemcewiczowi, Romualdowi Trauguttowi  czy Tadeuszowi Kościuszce.
Na koniec swojej wypowiedzi Pani Maria – laureatka prestiżowych międzynarodowych konkursów literackich wyrecytowała dwa własne wiersze; jeden poświęcony Janowi Pawłowi II w rocznicę Jego śmierci, drugi opiewający piękno poleskiej ziemi, a następnie zaprosiła do wysłuchania koncertu uczniów brzeskiej szkoły muzycznej.
Koncert czterdziestoosobowej grupy uczniów z Dziecięcej Szkoły Muzycznej nr 1 w Brześciu spotkał się z ogromnych aplauzem publiczności, skandującym: brawo, bis; okraszanymi szczerymi, gromkimi brawami.  Wielkie wzruszenie i zachwyt wzbudził szkolny chór „ Kant”, który wykonał m.in. dwie polskie melodie ludowe: „Szła dzieweczka do laseczka” i „Czerwone jabłuszko” w języku polskim, co wywołało ogromne poruszenie i radość wśród słuchaczy.
Oprócz chóru uczestnicy koncertu mogli wysłuchać także Tria „Fantazja” pod kierunkiem Natalii Tereszczenki, Anny Buszkiny grającej na bałałajce i Renaty Suprun grającej na domrze, obie uczennice uczące się pod kierunkiem Tatiany Nużdiny, skrzypaczki Poliny Korenczuk z klasy Marii Kułow i Aleksandry Sokowicz – cymbalistki. Owacje na stojąco otrzymał kwartet „Wjaczorki” pod kierunkiem akordeonisty i kompozytora - Aleksandra Budki oraz Trio „Rondo” – pod kierunkiem Siergieja Litvinczuka. Jest to zespół koncertujących nauczycieli brzeskiej szkoły muzycznej.
Dziękuję publiczności za tak liczne przybycie, wspaniałe i ciepłe przyjęcie naszych gości z byłych polskich kresów wschodnich.    

                                                                      Wioletta Sieczkowska-Kos

 


Majówka tuż, tuż

Projektuję responsywne strony www Lublin na joomla

strony internetowe Puławy