Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Międzynarodowy Dzień  Inwalidy i osób niepełnosprawnych w NałęczowieŚwiatowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych w Nałęczowskim Ośrodku Kultury

16 kwietnia 2015 roku w Nałęczowskim Ośrodku Kultury świętowaliśmy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych. W tym roku dzień ten jest obchodzony pod hasłem: BĄDŹMY ŻYCZLIWI I OTWARCI NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Była to uroczystość przygotowana przez Zarząd Oddziału PZERiI i WTZ w Nałęczowie. Na uroczystości gościliśmy: zastępcę burmistrza Artura Rumińskiego, dyrektorkę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzatę Suszek-Zawadzką, księdza Leszka Berezeckiego - opiekuna niepełnosprawnych, kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Marię Krupę, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa – Jerzego Sołdka, dyrektorkę Nałęczowskiego Ośrodka Kultury - Jadwigę Bednarczyk – Sawę, dyrektorkę Biblioteki Publicznej im. Faustyny Morzyckiej - Katarzynę Wójcik, doktor Barbarę Olszewską – Szpital Kardiologiczny, dyrektora Obsługi Placówek Oświatowych - Stanisława Olszewskiego.
Obchody rozpoczęły się w Parku Zdrojowym przy pomniku św. Jana Pawła II. Do młodzieży niepełnosprawnej i mieszkańców zwrócił się ks. Leszek Berezecki przypominając o poszanowaniu ludzi dotkniętych niepełnosprawnością. Wspólnie odmówiono modlitwę i zapalono znicze. Następnie wszyscy przemaszerowali do budynku NOK na dalsze świętowanie. Po powitaniu zaproszonych gości wraz z prezes Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego Magdaleną Stasiak – Toruń, mówiłyśmy zebranym o doniosłości obchodów Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych, wspominałyśmy też genezę tych świąt. Zwróciłyśmy uwagę na prawa osób niepełnosprawnych i na pozytywny stosunek społeczeństwa do nich (5 maja jest Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych).

Korzystając z faktu, że była to impreza integracyjna i wielopokoleniowa skierowałyśmy apel o dawanie dobrego przykładu oraz uczenie młodego pokolenia należytego szacunku i niesienia pomocy osobom dotkniętym niepełnosprawnością.
Dalszą część poprowadziły panie z WTZ – Monika Głowacka i Agnieszka Wiślińska–Kruk.
Głos zabrali: zastępca burmistrza, dyr. PCPR w Puławach, prezes TPN. Były kwiaty i upominki, a przede wszystkim ciepłe słowa pod adresem osób niepełnosprawnych i organizatorów uroczystości.

W części artystycznej wystąpił Zespół „Sympatyczni” z WTZ Nałęczów, Grupa Teatralna „Maguta” z WTZ Poniatowa, Zespół „Misz – Masz” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kęble, Zespół „Kasta” ze Środowiskowego Ośrodka Wsparcia Poniatowa.
Od kilku już lat gościmy wyżej wymienione zespoły. Cieszy fakt, że chętnie do Nałęczowa przyjeżdżają, za co należy im się uznanie i podziękowanie. Tym razem grupy niepełnosprawnych artystów przygotowały spektakle, w których nie padały słowa. Mimiką i ruchami przedstawiały różne sytuacje, wykonywane prace i codzienne czynności. Było też przedstawienie o wielkiej miłość i uporze młodych wobec zakazów mamy. Prezentacja przeszła najśmielsze oczekiwania widzów. Trzeba tu, absolutnie, podkreślić ogromną pracę nauczycieli, którzy przygotowali młodzież do tych występów.

Imprezę zamknął występ trzy- i pięciolatków z Przedszkola im. A. Żeromskiego w Nałęczowie. Maluchy ujęły publiczność mówionymi z pamięci wierszykami, piosenkami i tańcami.
Świętowanie zakończono przy zastawionych stołach. Poczęstunek – soki, różnego rodzaje ciasta, kawa, herbata. I czas na rozmowy, podsumowanie uroczystości. Seniorzy obsługujący gości stanęli na wysokości zadania: Halina Cieślak, Marta Cierkoń, Krystyna Litwińska, Grażyna Stelmaszczuk oraz Bogdan Gugała.
Wszyscy artyści byli nagradzani gromkimi oklaskami oraz upominkami i słodyczami, których sponsorem był burmistrz Nałęczowa – Andrzej Ćwiek. Dziękujemy za wsparcie finansowe.

Maria Rzeczyca

Fot. WTZ

 
Nałęczów - Międzynarodowy Dzień Inwalidy i osób niepełnosprawnych w Nałęczowskim Ośrodku Kultury

strony internetowe Lublin

strony responsywne Lublin