Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczów - spotkanie TPN w OchronceSpotkanie Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa w Ochronce

Karnawałowe spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, w dniu 31 stycznia br., odbyło się w „Ochronie” przy dużej frekwencji (ponad 90 osób; zabrakło miejsc siedzących). Spotkanie otworzył i poprowadził prezes TPN Jerzy M. Sołdek. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego dyrektor Andrzej Miskur wręczył naszemu koledze z TPN - dr. hab. Adamowi Pankowi, artyście grafikowi z UMCS, odznaczenie Gloria Artis.

Wiceprezes TPN Regina Wojno i sekretarz Katarzyna K. Wójcik wręczyły nagrody laureatkom konkursu TPN „Moja nałęczowska rodzina”: I nagroda - Irena Sudzińska-Kowalczyk, II – Grażyna Petruczynik, III- Anna Walencik i Elżbieta M. Kruk.

W kolejnym punkcie programu Maja Kozak promowała ostatnie wydawnictwo TPN, tomik „Spacer z Minerwą po słowach... II nałęczowskie spotkanie z poezją.” Dla zebranych grał na akordeonie przeboje światowej muzyki Andrzej Cękała.

Wśród naszych gości byli: dyrektor Departamentu KEiS Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Miskur, burmistrz Nałęczowa Andrzej Ćwiek, z-ca burmistrza Artur Rumiński, sekretarz gminy Urszula Borkowska, dyrektorzy, właściciele i prezesi nałęczowskich instytucji, szkół, placówek kultury i organizacji społecznych, poeci oraz gospodarze spotkania - rzesza członków TPN (także z Lublina i Warszawy).

Były sponsorowane wyroby i artykuły: pyszny forszmak, przyrządzony przez Edwardę Michalską, takiż bigos, przez Jana Kutnika, ciasta i wypieki z piekarń pp. Oblów i Zubrzyckich, napoje, wina i inne artykuły z Nałęczowskiej Spółki Handlowej; dofinansowanie koncertu i spotkania przez Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, a także różne „dobra”, które przynieśli nasi członkowie. Impreza, ze śpiewami i tańcami, przy akompaniamencie pana Andrzeja trwała do 21,30. Spotkanie było ze wszech miar udane, o czym świadczyły liczne telefony z gratulacjami dla organizatorów od jego uczestników.

KyrzejProjektuję responsywne strony www warszawa na joomla


 Nałęczów - Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa w Ochronce w Nałęczowie