Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Obchody Europejskiego Dnia Seniora 2014 w Nałęczowie16 października 2014 roku Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów świętował Europejski Dzień Seniora.

  Uroczystość odbyła się w Sali Balowej „Pałacu Małachowskich”. Uczestniczyli w niej mieszkańcy Nałęczowa i Gminy Nałęczów, uczestnicy warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami, związkowcy i kuracjusze.

Przybyli zaproszeni goście : burmistrz Nałęczowa p. Andrzej Ćwiek; zastępca przewodniczącej Zarządu Oddziału Okręgowego z Lublina – p. Stanisław Miciu; skarbnik Zarządu Oddziału Okręgowego – p. Danuta Strzelecka; skarbnik Urzędu Miasta i Gminy – p. Kazimierz Werner; prezes TPN – p. Jerzy Sołdek; zastępca prezesa – p. Regina Wojno; dyrektor NOK – p. Jadwiga Sawa – Bednarczyk; dyrektor Biblioteki Publicznej – p. Katarzyna Wójcik; dyrektor Muzeum im. B. Prusa – p. Bogumiła Wartacz; kierownik MOPS – p. Maria Krupa; prezes Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego, kierownik WTZ - Magdalena Stasiak – Toruń; dyrektor Przedszkola im. A. Żeromskiego – p. Jolanta Madejska; pani Jadwiga Zubrzycka; prezes klubu „ Jesienni Entuzjaści” – p. Anna Poniatowska; przewodnicząca KGW w Piotrowicach – p. Genowefa Wójciak.
   Obchody Dnia Seniora mają ogromne znaczenie w każdym środowisku. Przypominają i uświadamiają każdemu z nas, że senior, to osoba, której należy się szacunek, a często i pomoc.

W części oficjalnej zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia związkowe. Dużą Złotą Odznakę Honorową otrzymali pp. Krzysztof i Michał Zubrzyccy – „Piekarnia Zubrzyccy”. Małe Złote Odznaki Honorowe otrzymali: Krystyna Litwińska i Bogdan Gugała. Wyróżnienie, statuetka „Dla Przyjaciela” została wręczona dyrektor Biblioteki Publicznej im. F. Morzyckiej - p. Katarzynie Wójcik.

Głos zabrał burmistrz p. A. Ćwiek, który złożył życzenia wszystkim seniorom i wręczył przewodniczącej kwiaty. Skarbnik Zarządu Okręgu p. D. Strzelecka odczytała życzenia od wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego PZERiI, przewodniczącej Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Lublinie – p. Aliny Gucmy. Były to życzenia z okazji Święta Seniorów, gratulacje dla odznaczonych i wyróżnionych. Kolejne życzenia złożyła seniorom dyrektor przedszkola p. Jolanta Madejska i wręczyła obrazek wykonany przez przedszkolaków.

W części artystycznej wystąpiła grupa dzieciaków z przedszkola ze specjalnie na tę okazję przygotowanym tańcem, dla seniorów. Zostały nagrodzone gromkimi brawami. W nagrodę otrzymały słodycze, kolorowe ołówki i światełka odblaskowe w formie breloczków.

  Na scenie pojawił się wspaniały zespół „ acoustic band – Red shoes” z Lublina. Muzyka, wykonywane piosenki z lat młodości seniorów i współczesne wytworzyły cudowny nastrój. Widzowie włączali się ze śpiewem. Pod koniec koncertu wszyscy byli rozbawieni i domagali się bisów.
  Sponsorem uroczystości był burmistrz -  p. Andrzej Ćwiek, któremu składamy podziękowania.

Maria Rzeczyca


 

strony internetowe Lublin

strony responsywne Lublin

strony internetowe Puławy