Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczów - Fotografie Zbigniewa Czarkowskiego w Nałęczowie„Pracowania artystyczna Zbigniewa Czarkowskiego w Nałęczowie 1911- 1921” -wernisaż

7 lipca 2014 r. o godzinie 12.30 pod budynkiem Urzędu Miasta nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy plenerowej pt. „Pracowania artystyczna Zbigniewa Czarkowskiego w Nałęczowie 1911- 1921”. Inspiracją do zorganizowania wystawy była chęć pokazania dorobku artystycznego Zbigniewa Czarkowskiego, który przez dziesięć lat prowadził swoją pacownię fotograficzną w Nałęczowie. Zaskakujace jest, iż jest on mało znanym artystą. Jego nazwisko nie pojawia się bowiem w żadnych opracowaniach dotyczących Nałęczowa. Można domniemywać, że sytuacja ta wynika z dużej konkurencji na ówczesnym rynku fotograficznym w miejscowości uzdrowiskowej. W wyniki tego w 1921 roku dochodzi do zamknięcia zakładu fotograficznego. Przyczynami zawieszenia działalności były także brak funduszy na produkcję i rozpropagowanie swoich pocztówek, oraz płytki rynek miejscowej fotografii okazjonalnej.

Wystawa prac Czarkowskiego ma również za zadanie przybliżyć zarówno mieszkańcom uzdrowiska, jak i przebywającym tu kuracjuszom, przebieg życia codziennego ówczesnych mieszkańców Nałęczowa. Zaprezentowane fotografie przedstawiają sceny związane ze zwyczajami i obrzędami religijnymi, uroczystościami historycznymi czy krajobrazy Nałęczowa i pobliskich miejscowości. W kolekcji znajdują się również fotografie upamiętniające pobyt szóstego pułku piechoty Legionów Polskich w Nałęczowie.

Wystawa zbudowana jest z czterech elementów – wystawy plenerowej umiesczonej przed Urzędem Miejskim, oraz 100 fotografii w dużym formacie rozmieszczonych w budynkach Urzędu Miasta, Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Nałęczowskiego Ośrodka Kultury. Najstarsze zachowane zdjęcia Nałęczowa pochodzą z 1911 roku. Wystawę przed Urzędem Miasta będzie można podziwiać przez rok.

Autorką scenariusza wystawy jest pani  Janina Babinicz - Witucka. Która na podstawie rozmów z rodziną Zbigniewa Czarkowskiego była wstanie przybliżyć sylwetkę tego zapomnianego fotografa.

W otwarciu udział wzieło kilkadziesiąt osób. Swoją obecnością zaszczyciły nas wnuczki Zbigniewa Czarkowskiego.

Organizacja wystawy jest częścią projektu pn. „W starej fotografii” promującego dziedzictwo kulturowe obszaru Trójkąta Turystycznego, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zbigniew Czarkowski urodził się 2 sierpnia 1890 roku w Siemiatyczach. Jako syn lekarza zgodnie z wolą rodziców rozpoczął studia medyczne w Warszawie. Jednakże po dwóch latach zrezygnował. Przeniósł się do szkoły technicznej Wawelberga i Rotwanda. Nie ukończył jej jednak ze względu na wybuch I Wojny Światowej. Związki Czarkowskiego z Nałęczowem wydają się być wczesne. Bardzo prawdopodobne, iż przebywał tu podczas wakacji jako gimnazjalista, gdyż jego ojciec był ordynatorem Zakładu Leczniczego od 1907 roku.

Agnieszka Woś


kasai1.com strony internetowe Lublin