Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Koncert Prywatnej Szkoły Muzycznej w NałęczowieKoncert uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej w Pałacu Małachowskich

11listopada, to dla Polaków szczególny dzień. Obchodzimy Święto Niepodległości. 11listopada 1918 roku , po 123 latach niewoli nasz kraj znalazł się na mapie Europy.
    W Prywatnej Szkole Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Nałęczowie poświęcono wiele miejsca temu Świętu, były to lekcje o tematyce patriotycznej. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli – p. Magdaleny Wiciejewskiej, p. Katarzyny Wasilewskiej i p. Grzegorza Serewa przygotowała program związany z odzyskaniem niepodległości, który zaprezentowano w Sali Balowej Pałacu Małachowskich w dniu 12 listopada br. Było to piękne widowisko słowno – muzyczne, popisy solowe na pianinie i skrzyp-cach. Na uwagę zasługuje występ „Trio gitarowe” z utworem „Czerwone maki na Monte Cassino” ( wykonawcy – A. Zbaracka, D. Osekowski, W.Skoczylas).  Widzowie nagradzali wykonawców gromkimi oklaskami. Wiele osób włączało się do śpiewu znanych pieśni patriotycznych.
   Przy okazji tej uroczystości grupa uczniów klasy pierwszej złożyła ślubowanie. Uczniowie byli pasowani przez dyr. szkoły p. V.Sieczkowską – Kos. Starsi koledzy przygotowali dla nowicjuszy humorystyczne wierszyki.
Koncert Prywatnej Szkoły Muzycznej w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie