Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

150 rocznica Powstania StyczniowegoVI Gminny Przegląd Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych w Nałęczowie


W przeglądzie uczestniczyli uczniowie przeszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z gminy Nałęczów.


Wyniki festiwalu
---------------------------

Po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich prezentacji artystycznych zgłoszonych do VI Gminnego Festiwalu Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych Jury w składzie: Teresa Kmieć – pedagog, muzyk, Lucyna Chudy - animator amatorskiego ruchu artystycznego oraz Janina Witucka - Babinicz – regionalista postanowiło przyznać:
- w kat. zespoły teatralne – przedszkola: Puchar Dyrektora NOK: Punkt Przedszkolny w Drzewcach, „Zielona Choineczka”, opiekun – Olga Wróbel;
- w kat. zespoły teatralne - kl. I – III szkoła podstawowa: Puchar Dyrektora NOK: Zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej w Nałęczowie, „Jasełka Bożonarodzeniowe”, opiekun - Joanna Socha, Sylwia Krysa;
- w kat. zespoły teatralne – kl. IV – VI szkoła podstawowa: Puchar Dyrektora NOK: Zespół teatralny „Elfik” ze Szkoły Podstawowej w Sadurkach, „Miedzy niebem a piekłem”, opiekun – Elzbieta Sobieraj, Katarzyna Lewandowska;
- w kat. zespoły teatralne – gimnazjum: Puchar Dyrektora NOK: Zespół teatralny z Gimnazjum w Nałęczowie, „Boże Narodzenie w supermarkecie”, opiekun – s. Katarzyna Słowik;
- w kat. zespoły wokalne – przedszkola: Puchar Dyrektora NOK: Zespół wokalny, grupa III z Przedszkola im. A. Żeromskiego w Nałęczowie, „Przybieżeli do Betlejem”, opiekun - Anna Wziątek;
- w kat. zespoły wokalne – kl. IV – VI szkoła podstawowa: Puchar Dyrektora NOK: Zespół wokalny:
duet: Angelika i Weronika Wójcik ze szkoły Podstawowej w Piotrowicach, „Jedna z pierwszych gwiazd”, opiekun – Iwona Góra;
- w kat. zespoły wokalne – gimnazjum: Puchar Dyrektora NOK: Duet: Dorota Sobiesiak i Sylwia Łucjanek z Gimnazjum w Piotrowicach, „W żłobie leży”, opiekun – Dagmara Wrzos – Piech;
- w kat. zespoły wokalne – szkoła średnia: Puchar Dyrektora NOK: Zespół wokalny z Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie, „W małym cichym”, opiekun – Marek Gągola, Anna Dziuba;
- w kat. zespoły instrumentalno-wokalne – kl. IV – VI szkoła podstawowa: Puchar Dyrektora NOK:
Zespół instumentalno – wokalny ze Szkoły Podstawowej w Nałęczowie, „Lulajże Jezuniu”, opiekun – Dagmara Wrzos – Piech;
- w kat. zespoły instrumentalno-wokalne – niepełnosprawni: Puchar Dyrektora NOK: Zespół
instrumentalno – wokalny „Sympatyczni” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nałęczowie, „Gdy
śliczna Panna”, opiekun – Barbara Rzepka;
- w kat. chóry – przedszkola: Puchar Dyrektora NOK: Chór z Punktu Przedszkolnego w Sadurkach,
„Zimowa kołysanka”, opiekun – Beata Dec – Robak;
- w kat. chóry- kl. IV – VI szkoła podstawowa: Puchar Dyrektora NOK: Chór „Gama” ze Szkoły
Podstawowej w Nałęczowie, „ Z narodzenia Pana”, opiekun – Dagmara Wrzos – Piech;
-w kat. soliści – kl. I – III szkoła podstawowa: Puchar Dyrektora NOK: Aleksander Wartacz ze Szkoły Podstawowej w Nałęczowie, „ Gore gwiazda Jezusowi”, opiekun – Joanna Socha; nagroda Jury: Iga Kędzierska ze Szkoły Podstawowej w Sadurkach, „Bosy pastuszek”, opiekun – Katarzyna Lewandowska;
-w kat. soliści – kl. IV – VI szkoła podstawowa: Puchar Dyrektora NOK: Paulina Drąg ze Szkoły
Podstawowej w Piotrowicach, „Cieszmy się” , opiekun - Iwona Góra;
-w kat. soliści – gimnazjum: Puchar Dyrektora NOK: Dorota Sobiesiak z Gimnzjum w Piotrowicach, „Chrystus się narodził”, opiekun - Dagmara Wrzos – Piech;
- w kat. soliści – szkoła średnia: Puchar Dyrektora NOK: Łukasz Twardzik z Liceum
Ogólnokształcącego w Nałęczowie, „Kolęda dla nieobecnych”, opiekun – Małgorzata Gajdzińska;

Jury VI GMINNEGO FESTIWALU KOLĘD, OBRZĘDÓW I ZWYCZAJÓW ŚWIĄTECZNYCH serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom Festiwalu i ich opiekunom artystycznym, nauczycielom, instruktorom i rodzicom za wkład pracy wniesiony w przygotowanie prezentacji.
Jednocześnie Jury zachęca do szerszych poszukiwań repertuarowych, pracy nad kulturą słowa, stroną inscenizacyjną widowisk oraz warsztatem wokalnym zarówno solistów jak i zespołów, jak również do stałego doskonalenia warsztatu instruktorskiego i wykonawczego.

 


Nałęczów - VI Gminny Przegląd Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych w Nałęczowie