Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczów - Szkoła MuzycznaSylwia Grzegorczyk i Klaudia Skwyrek - Laureatki Regionalnego Konkursu „Młody Wirtuoz” Okręgu Brzeskiego

 

Bardzo udany okazał się dla nas wyjazd na Białoruś, podczas którego dwie uczennice Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie zajęły I i II miejsce. Tymi uczennicami są Sylwia Grzegorczyk i Klaudia Skwyrek.
Sylwia, zdobyła dla nas II nagrodę wykonując bardzo odważnie utwory „Dumka na dwa serca” z filmu „Ogniem i mieczem” i „Radość najpiękniejszych lat” z repertuaru A. Jantar.
Sylwia oprócz koncertu konkursowego, wystąpiła jeszcze dwukrotnie; podczas Gali Koncertu Świątecznego (w religii prawosławnej Święto Zmartwychstania Pańskiego odbywa się nieco później niż w religii katolickiej) w  Szkole Muzycznej nr 5 w Brześciu oraz podczas koncertu z okazji rozstrzygnięcia eliminacji konkursowych w Telmskiej Szkole Artystycznej.
Wszędzie przyjmowano nas z ogromna serdecznością a występom Sylwii towarzyszyły gromkie brawa. Należy podkreślić, że naszej uczennicy nie wystraszył ani ogrom sali, ani tłumnie zgromadzona publiczność brzeska. Równie dobrze poradziła sobie Sylwia 18 kwietnia podczas konkursu „Młody Wirtuoz” – wyśpiewując II nagrodę.
 Klaudia otrzymała I nagrodę za prace plastyczną i okazała się być najmłodszą uczestniczką
w kategorii- plastyka.
   Podróż obfitowała wieloma wrażeniami. Z podróży przywieźliśmy wiele nowych znajomości z pośród tamtejszego grona utytułowanych artystów. Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie pani Marii Ciechomskiej- Sulimy, poetki która prace twórczą łączy
z zaangażowaniem społecznym pełniąc funkcję prezesa Macierzy Szkolnej „Polesie”. Pani Maria Ciechomska – Sulima jest też dyrektorem Zarządu Oddziału Wspólnoty Młodej Polonii w Brześciu, organizatorką Międzynarodowych Konferencji poświęconych wybitnym ludziom Polesia a także jest opiekunką chóru „Polesie”. Poetka jest odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Muszę zaznaczyć, że pani Marii przepięknie i kwieciście mówi po polsku. Mam nadzieję, że wkrótce odwiedzi nas w Nałęczowie i będziemy mogli usłyszeć jej poezję.
     Odpowiednikami jurorów naszego konkursu „Moje inspiracje muzyczne”, czyli panów Adama Panka i Zbigniewa Strzyżyńskiego są w Telmach artyści Anna i Aleksander Ułybin. Wspaniali pedagodzy i utytułowani artyści, członkowie Towarzystwa Artystów Plastyków przy ZPB w Brześciu. Wierzę, że udało mi się nakłonić ich do uczestnictwa w Międzynarodo-wym Konkursie Andriollego, który ma się odbyć w Nałęczowie na jesieni.

   Wracając do konkursów nie mogę  pominąć innej naszej uczestnicy biorącej udział, tym razem w warszawskim konkursie ”Mistrz Klawiatury” - Malwinki Głowackiej.
20 kwietnia sześcioletnia Malwinka zmierzyła się ze starszymi od siebie rówieśnikami
w Warszawie i choć tym razem nie otrzymała nagrody, to jak powiedziała swojej nauczyciel-ce Annie Kos, wie już jak pracować, żeby w przyszłym roku pokonać rywali. W zmaganiach konkursowych wspierała swoja sześciolatkę nie tylko nauczycielka ale obecna tam mama- pani Monika Głowacka. Gratuluj zaangażowania w pracy nad wychowaniem wrażliwego odbiorcy trudnej sztuki muzycznej.
Gratuluję wszystkim udanych występów. Oczekujemy kolejnych laureatów, gdyż mamy w planie jeszcze co najmniej dwa konkursy z udziałem naszych uczniów. Cieszy mnie bardzo, że coraz więcej naszych uczniów chce sprawdzać swoje umiejętności w zewnętrznych konfrontacjach. To najlepsza forma oceny pracy własnej. Mamy nadzieje, że minimalizm i bycie dobrym tylko na własnym podwórku, odchodzi w przeszłość a zewnętrzna rywalizacja otworzy naszym podopiecznym drzwi do szerokiego świata nie tylko sztuk pięknych.


Wioletta Sieczkowska-Kos