Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Debata w Gimnazjum w NałęczowieDzień 4 kwietnia 2010 roku Okazał się prawdziwym świętem demokracji w naszej szkole.

Uczniowie klasy II: Arleta Wąchała i Maciej Zieńkowski zorganizowali debatę w ramach rekrutacji na XVIII Sesję sejmu dzieci i młodzieży.

Młodzi aktywiści spotkali się w szkolnej pracowni multimedialnej, aby przedyskutować to, jak powinien wyglądać Samorząd Uczniowski. Uczniowie mieli szansę porozmawiać z zaproszonymi gośćmi:

    p. Anną Maciążek - radną rady miejskiej w Nałęczowie, członkinią stowarzyszenia „Przeszłość Przyszłości”,
    p. Urszulą Stefanyszyn - dyrektor Gimnazjum w Nałęczowie,
    p. Dorotą Strzyżyńską - pedagogiem szkolnym, opiekunem SU,
    Michałem Paśnikiem - przewodniczącym SU Gimnazjum w Nałęczowie, parlamentarzystą PDiMwl , posłem na XVI sesję SDiM.

Na samym początku organizatorzy przywitali gości i przedstawili temat debaty. Następnie wyświetlono prezentację o dotychczasowej działalności SU. Prezentację wykonał Michał Paśnik.

Omówiono wyniki wcześniej przeprowadzonej ankiety oraz zadano pytania będące tematem pracy w grupach. Z ankiety wyłoniły się następujące problemy do dyskusji-przestrzeganie zasad szkolnej demokracji, funkcjonowanie naszego SU. Ponieważ ankietowani na pytanie czy w szkole są przestrzegane zasady demokracji w 83% odpowiedzieli raczej tak”, postanowiliśmy przedyskutować co zmienić i jak zmienić, aby w szkole przestrzegano tych zasad. Druga sprawą, którą omawialiśmy na debacie było usprawnienie funkcjonowania naszego samorządu. Prowadzący poprosili zgromadzonych, aby przez kilka minut porozmawiali na przedstawione tematy w małych grupkach, a wnioski zapisali na kartkach. Potem poproszono o przedstawienie tych wniosków i ogólną dyskusję. Uczestnicy wypowiadali się śmiało i chętnie. Widać było, że są zainteresowani tematem i zgłaszają wiele konstruktywnych propozycji. Wywiązał się nawet spór dotyczący tego, co zrobić, aby zgłaszane  inicjatywy nie były blokowane przez mało odpowiedzialne osoby. Zaproszeni goście zwrócili uwagę na fakt, że w szkole mogą być realizowane różne pomysły proponowane przez młodzież. Niedociągnięcia wynikają tylko z przyczyn organizacyjnych. Nad tym będziemy pracować na najbliższym spotkaniu.  Organizatorzy  uważają, że debata była potrzebna i należy podobne dyskusje organizować częściej.

M.Z i A.W

 

Losowe artykuły

Kronika KOR LOK t.3 cz2

Kronika Klubu Żołnierzy Rezerwy w NałęczowieKronika Klubu Oficerów Rezerwy LOK w Nałęczowie. Wiele ciekawych artykułów o Nałęczowie.

Więcej…

Rewitalizacja?

Rewitalizacja w NałęczowieMoje przemyślenia na temat rewitalizacji

Więcej…

Losowe artykuły

Choinka i okolice

Choinka i nowe latarnieNowe latarnie ze świątecznym oświetleniem i choinka przed NOK

Więcej…

80-lecie Zespołu Szkół w Nałęczowie cz2

Nałęczów - 80-lecie Szkoły Ekonomicznej w Nałęczowie80 lat Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego. Uroczystość połączona ze zjazdem absolwentów.

Więcej…