Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Wernisaż wystawy Krzysztofa GórniakaKrzysztof Górniak - wystawa malarstwa w 50 rocznicę dyplomu na warszawskiej ASP

Krzysztof Górniak, urodzony 20 marca 1926 r. w Nałęczowie. Absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Nałęczowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie studiował w latach 1954 - 1960 pod kierunkiem prof. prof. S.Szczepańskiego  i  K. Tomorowicza. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1960 r. W latach 1960-1992 wykładał w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie.

W okresie 1972-1994 należał do Towarzystwa  Przyjaciół Nałęczowa. Od 1964 r. był członkiem ZPAP. Uprawiał malarstwo i grafikę. Należał do grupy „Nałęczów”. Zmarł 4 maja 1998 r., spoczywa na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie. Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych: w Lublinie - 1966 r., Nałęczowie - 1982 r., Puławach - 1983 r. oraz na wystawach zbiorowych:
1962-1965, 1967, 1969, 1976, Lublin - Wystawy okręgowe
1965 Radom - Ogólnopolska Wystawa Plastyki
1966 Radom - Ogólnopolska Wystawa plastyki „Milenium”
1967 Opole - Wystawa Plastyki Lubelskiej
1967 Warszawa - Wystawa Plastyki Lubelskiej
1967 Lublin - Ogólnopolska Wystawa Malarstwa „Eksperyment 66”
1968 Sopot - wystawa Plastyki Lubelskiej
1968 Radom - Wystawa Ogólnopolska „Partyzantka Kielecka w Plastyce”
1969 Lublin - III Wystawa „Przeciw Wojnie”
1969 Nałęczów - Wystawa grupy „Nałęczów”
1970 Zielona Góra - Wystawa Plastyki Lubelskiej
1970 Opole - Wystawa ogólnopolska
1970 Łódź - Ogólnopolski  Konkurs Malarski
1971 Radom - Wystawa Malarstwa, Rzeźby i Grafiki
1971 Warszawa - „Człowiek, praca, środowisko”
1972 Lublin - IV Wystawa „Przeciw Wojnie”
1973 Nałęczów - wystawa grupy „Nałęczów”
1973 Warszawa - Wystawa Plastyki „30 lat LWP”
1974 Warszawa - Wystawa Plastyki Lubelskiej
1976 Lublin - Jubileuszowa Wystawa Okręgowa
1977 Poznań - Konkurs im. J. Spychalskiego
1979 Lublin - Wystawa „Przeciw Wojnie”
1980 Dęblin - Wystawa ogólnopolska
1983 Lublin - Wystawa Plastyki
Prace K. Górniaka były wyróżniane (1964 - 1965, 1967, 1969) i nagradzane (1980), znajdują się w Muzeum Lubelskim w Lublinie i Muzeum na Majdanku w Lublinie, w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym oraz w kolekcjach prywatnych.

Lata studiów Artysty objęły okres przełomu w sztuce polskiej - od odgórnie narzuconego w 1948 r. przez władze PRL socrealizmu do ponownej dominacji tzw. koloryzmu, postimpresjonizm (reprezentowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez m.in. prof.prof. E.Eibischa, J.Cybisa). Malarstwo Krzysztofa Górniaka ewoluowało od tej tendencji poprzez malarstwo materii o nadal wyważonych gamach, aż poprzez dalsze eksperymenty formalne (materiałowe - fakturowe) i zmiany gam obrazów, kolorystyczne zawężenie lub przeciwnie - poszukiwanie zestawień bardzo kontrastowych.
Prace zaprezentowane na wystawie pokazują w dość czytelny sposób przemiany w Jego twórczości.Nałęczów - wernisaż wystawy Krzysztofa Górniaka