Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczowski Festiwal TańcaDzień trzeci prezentacje nagrodzonych i wyróżnionych -część trzecia

Uczestnikami są zespoły dziecięce i młodzieżowe tańca współczesnego z terenu woj. lubelskiego. Festiwal połączony jest z warsztatami tanecznymi prowadzonymi przez znanych w Polsce instruktorów tańca – impreza o zasięgu wojewódzkim.

 ZAŁOŻENIA FESTIWALU
· integracja młodzieżowych i dziecięcych środowisk tanecznych,
· wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami,
· wdrażanie dzieci i młodzieży w aktywne uczestnictwo w kulturze,
· prezentacja i propagowanie alternatywnego spędzania wolnego czasu,
· inspirowanie choreografów i instruktorów do twórczych poszukiwań,
· nagradzanie najciekawszych zjawisk amatorskiego ruchu tanecznego,
· wzbudzanie zdrowej rywalizacji między uczestnikami, a tym samym
  chęci podnoszenia poziomu i dalszego rozwijania swoich umiejętności,
· działalność edukacyjna dzieci i młodzieży poprzez udział w warsztatach,
· popularyzacja tańca współczesnego poprzez warsztaty dla uczestników,

III/ WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE
1. Termin i miejsce Przeglądu : 17-18 czerwca 2011; godz.16.30
   scena przed  Urzędem Miasta ul. Lipowa 1.
2. W konkursie mogą brać udział zespoły taneczne oraz soliści ze szkół,domów kultury i innych placówek  oraz osoby niezrzeszone.
3. Zgłoszenia do udziału w przeglądzie przyjmowane będą do dnia  30 maja 2011 na podstawie czytelnie wypełnionych kart uczestnictwa przygotowanych przez organizatorów, które można przesłać pocztą, faksem lub drogą mailową do NOK-u.
4. Wykonawcy będą oceniani przez jury powołane przez organizatorów w następujących kategoriach :

         Zespoły taneczne:
I – współczesne formy taneczne ( modern dance, jazz, formy estradowe,techniki tańca współczesnego, etiudy taneczne ), tancerze do lat 13,
II – współczesne formy taneczne, tancerze powyżej lat 13,
III – taniec nowoczesny ( hip -hop, disco, break -dance), tancerze do lat 13
IV – taniec nowoczesny, tancerze powyżej lat 13;

       Soliści :
I – tancerze do lat 13
II – tancerze powyżej lat 13


 Nałęczów - Nałęczowski Festiwal Tańca