NałęczówProgram ogólnopolskiej konferencji „Wielopartyjność jako warunek demokracji” Nałęczów, Pałac Małachowskich, 1-2. III. 2011 rok

Prowadzenie obrad dr Władysław Kulesza.


WTOREK

11.oo. Powitanie Uczestników konferencji
Prezes Uzdrowiska Nałęczów Wojciech Gucma

Wystąpienie Wicewojewody Lubelskiego
Pani Henryki Strojnowskiej

Otwarcie obrad
Jego Magnificencja Profesor Stanisław Dawidziuk
Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Wprowadzenie do obrad
Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Kierownik Katedry Filozofii Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej i Uniwersytet Warszawski

11.3o. Partia polityczna: interesy a wartości, idee i cele
Prof. zw. dr hab. Andrzej Zachariasz, Dyrektor Instytutu Filozofii  Uniwersytet Rzeszowski
Dyskusja

12.15. Wielopartyjność jako źródło partiokracji
Prof. zw. dr hab. Jerzy Muszyński, Dziekan Wydziału Prawa
Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa
Dyskusja

13.oo. Praktyka demokracji na przykładzie ostatnich wyborów
samorządowych w Nałęczowie. Refleksje kandydata
Dr Andrzej Mazierski, Prezes Stowarzyszenia JUTRO NAŁĘCZÓW
Dyskusja14.15. Obiad w „Ewelinie”


15.15. Neoliberalny kontekst wolności politycznej
Prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dyskusja

16.oo. Wpływ ordynacji wyborczej i sposobu finansowania partii
na system wielopartyjny RP
Prezes Czesław Janik, Stowarzyszenie NEUTRUM, Warszawa
Dyskusja

16.45.Znaczenie współpracy różnorodnych partii politycznych
ponad podziałami ideologicznymi
Stanley Devine, Wielka Brytania
Dyskusja

17.30. Przerwa na kawę

18.oo. Spojrzenie na systemy partyjne i próba nieprofesjonalnej diagnozy następstw społecznych
Prof. zw. dr hab. Marceli Klimkowski, UMCS, Wojciechów

18.3o. Projekt polityki apartyjnej
Prof. dr hab. Stefan Symotiuk, Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce

19.oo. Upadek znaczenia partii lewicowych w Polsce
Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Nałęczów

19.2o. Dyskusja

2o.oo. Kolacja w „Ewelinie”


ŚRODA


8.3o. Śniadanie w „Ewelinie”

9.3o. Upartyjnienie – podejście peiperowskie
Prof. zw. dr hab. Jadwiga Mizińska, UMCS Lublin

10.oo. Kryzys wielopartyjności jako zagrożenie demokracji
Dr Anna Kryniecka-Piotrak, WPiA, Uniwersytet Warszawski

1o.2o. Wielopartyjność – niezbędny i kłopotliwy fundament demokracji
czyli o szkodliwości jednomandatowych okręgów wyborczych
Dr Władysław Kulesza, WPiA, Uniwersytet Warszawski


1o.4o. Dyskusja
Przerwa na kawę


12.oo. Partie – media – społeczeństwo
Redaktor Naczelny Andrzej Ziemski, Przegląd Socjalistyczny, Warszawa

12.2o.Życie równoległe partyjnych liderów
Dr Jan Krzyżanowski, Otwock
    

12.4o. Dyskusja
 
13.3o. Obiad w „Ewelinie”


14.3o. Wielopartyjność a prawo
Dr Tomasz Kozłowski, WPiA, Uniwersytet Warszawski


14.5o. Parytet w dzisiejszej Polsce
Lek. med. Edyta Jakiewicz, Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego

15.1o. Między warcholstwem i klientelizmem. Polskie obciążenia
Dr Jacek Breczko, Uniwersytet Medyczny, Białystok

15.30. Krytyka partyjności
Dr Anna Rossmanith, WPiA, Uniwersytet Warszawski

15.5o. Dyskusja
 Przerwa na kawę

17.oo. Złudzenie demokracji a pieniądze
Grzegorz Czekaj, Centrum Finansowe Puławska, Warszawa

17.2o. Szanse wielopartyjności w zglobalizowanym świecie
Robert Sawicki, Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego

17.4o. Monopartyjność jako zagrożenie dla wolności światopoglądowej
Robert Kochański, Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego

18.oo. Bezpieczeństwo socjalne a wielopartyjne państwo demokratyczne
Lek. med. Janusz Stasiak, Opole
    
18.20. Krajobraz polityczny we Francji
Prezes Ewa Ziółkowska, ATTAC Polska, Kielce

18.4o. Dyskusja
Zamknięcie obrad
2o.oo. Kolacja w „Wołyniu”

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich –        
z inicjatywy prof. zw. dr hab. Andrzeja Zachariasza
oraz prof. zw. dr hab. Marii Szyszkowskiej

Spotkanie towarzyskie

 

 

strony internetowe Lublin

Projektowanie stron www Puławy

strony responsywne Lublin