Anna Wójtowicz

Anna Wójtowicz – ur. 21 października 1992 r., obecnie studentka trzeciego roku tłumaczeń specjalistycznych niemiecko-angielskich w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2007 r. stypendystka Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUKI. Stypendystka Zarządu Województwa Lubelskiego w dziedzinie twórczości artystycznej (2007). Gość uroczystego spotkania w poznańskiej Farze, upamiętniającego 69. rocznicę urodzin Czesława Wydrzyckiego (Niemena), gdzie prezentowała wiersze inspirowane muzyką artysty (2008). Autorka trzech tomów poezji: W kolorze słonecznego księżyca (Nałęczów 2007), Penelopy ląd odnaleziony (Nałęczów 2009), Na rewersie twarzy (Lublin 2013).
Jej wiersze zamieszczono także w książce Jak ojczyźnie służyć. Antologia poezji patriotycznej pisarzy związanych z Lubelszczyzną, w oprac. J. B. Sprawki (Lublin 2009). Waldemar Michalski w swojej książce Klucze i słowa (Lublin 2011) poświęcił twórczości Anny Wójtowicz obszerny esej.
Anna Wójtowicz jest laureatką i uczestniczką wielu konkursów poetyckich – między innymi otrzymała wyróżnienie za tomik Na rewersie twarzy w XX Konkursie im. Anny Kamieńskiej na najlepszy tomik poetycki Województwa Lubelskiego wydany w roku 2013, który organizują Krasnostawski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie (2013). Wybrane wiersze oraz wywiady z autorką wielokrotnie publikowano w prasie.

Anna Wójtowicz z NałęczowaMłoda poetka nałęczowska, Anna Wójtowicz, przyzwyczaiła już czytelników do regularnych spotkań ze swoją poezją.

 Przyjemnie więc jest nam poinformować, że wydany w ubiegłym roku przez lubelskie wydawnictwo Norbertinum  trzeci już tomik „Na rewersie twarzy” pozwolił jej wiosną 2014 roku odnieść znaczący sukces.

Krasnostawski Dom Kultury wespół z Miejską Biblioteką Publiczną w Krasnymstawie organizują od wielu lat konkurs na ”Najlepszy tomik poetycki Województwa Lubelskiego” w minionym roku. Zgłoszony do konkursu przez wydawnictwo Norbertinum tomik Anny, wśród 18 innych, wydanych przez poetów z Lubelskiego w Lublinie, Zamościu, Włodawie, Koszalinie, Warszawie, Tuchowie, Radzyniu Podlaskim i Toronto, doczekał się uznania.
Zgromadzeni w Sali muzycznej KDK, po wysłuchaniu wykładu dra hab. KUL Wojciecha Kruszewskiego „Nieznana Kamieńska – co jeszcze jest do odkrycia w twórczości autorki „Białego rękopisu”, zostali zapoznani z werdyktem jury XX Konkursu im. Anny Kamieńskiej. Laureatem głównej nagrody został poeta  Henryk Kozak za tomik „Ballada o przemijaniu”, natomiast wyróżnienia otrzymali: znany lubelski poeta, zarazem wielki miłośnik Nałęczowa, Waldemar Michalski za tomik „ Z podróży na wschód” oraz Anna Wójtowicz za tomik „Na rewersie twarzy”.

Przewodniczący jury, doktorant literaturoznawstwa KUL, Marek Sawa, mówiąc o właściwości poezji Anny zwrócił uwagę na : skierowanie poetyckiego zamysłu na wnętrze człowieka, jego emocjonalnej i delikatnej właściwości. Wójtowicz ma szczególną łatwość poetyckiego obrazowania emocji[…] Pozornie banalne sytuacje dnia codziennego ta młoda poetka potrafi przedstawić w sposób bardzo obrazowy, za każdym razem celnie określając własne emocje.
 Zyskanie uznania przez studentkę - poetkę  w środowisku twórców i komentatorów poezji w takim towarzystwie to prawdziwe życiowe osiągnięcie. Serdecznie gratulujemy utalentowanej nałęczowiance.  WDŁ

 

Foto dzięki uprzejmości Krasnostawskiego Domu Kultury

 

strony internetowe Lublin

Losowe artykuły

Kronika KOR LOK t.2 cz2

Kronika Klubu Żołnierzy Rezerwy w NałęczowieKronika Klubu Oficerów Rezerwy LOK w Nałęczowie. Wiele ciekawych artykułów o Nałęczowie.

Więcej…

XX Bieg Sylwestrowy Nałęczów - Sao Paulo

Bieg Sylwestrowy Nałęczów - Sao PauloDwudziesty Jubileuszowy Bieg Sylwestrowy Nałęczów - Sao Paulo - ulicami i alejkami parkowymi Nałęczowa

Więcej…

Losowe artykuły

Kronika PLTP w Nałęczowie

PLSP NałęczówKronika Państwowego Liceum Technik Plastycznych obejmuje okres do końca 1960 roku.

Więcej…

Pejzaże 2011 Arkadiusza Bednarczyka

Arek Bednarczyk nałęczowski malarzKolejne prace Nałęczowskiego artysty Arkadiusz Bednarczyka.

Więcej…