Anna Wójtowicz

Anna Wójtowicz – ur. 21 października 1992 r., obecnie studentka trzeciego roku tłumaczeń specjalistycznych niemiecko-angielskich w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2007 r. stypendystka Stowarzyszenia W STRONĘ SZTUKI. Stypendystka Zarządu Województwa Lubelskiego w dziedzinie twórczości artystycznej (2007). Gość uroczystego spotkania w poznańskiej Farze, upamiętniającego 69. rocznicę urodzin Czesława Wydrzyckiego (Niemena), gdzie prezentowała wiersze inspirowane muzyką artysty (2008). Autorka trzech tomów poezji: W kolorze słonecznego księżyca (Nałęczów 2007), Penelopy ląd odnaleziony (Nałęczów 2009), Na rewersie twarzy (Lublin 2013).
Jej wiersze zamieszczono także w książce Jak ojczyźnie służyć. Antologia poezji patriotycznej pisarzy związanych z Lubelszczyzną, w oprac. J. B. Sprawki (Lublin 2009). Waldemar Michalski w swojej książce Klucze i słowa (Lublin 2011) poświęcił twórczości Anny Wójtowicz obszerny esej.
Anna Wójtowicz jest laureatką i uczestniczką wielu konkursów poetyckich – między innymi otrzymała wyróżnienie za tomik Na rewersie twarzy w XX Konkursie im. Anny Kamieńskiej na najlepszy tomik poetycki Województwa Lubelskiego wydany w roku 2013, który organizują Krasnostawski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie (2013). Wybrane wiersze oraz wywiady z autorką wielokrotnie publikowano w prasie.

Anna Wójtowicz z NałęczowaMłoda poetka nałęczowska, Anna Wójtowicz, przyzwyczaiła już czytelników do regularnych spotkań ze swoją poezją.

 Przyjemnie więc jest nam poinformować, że wydany w ubiegłym roku przez lubelskie wydawnictwo Norbertinum  trzeci już tomik „Na rewersie twarzy” pozwolił jej wiosną 2014 roku odnieść znaczący sukces.

Krasnostawski Dom Kultury wespół z Miejską Biblioteką Publiczną w Krasnymstawie organizują od wielu lat konkurs na ”Najlepszy tomik poetycki Województwa Lubelskiego” w minionym roku. Zgłoszony do konkursu przez wydawnictwo Norbertinum tomik Anny, wśród 18 innych, wydanych przez poetów z Lubelskiego w Lublinie, Zamościu, Włodawie, Koszalinie, Warszawie, Tuchowie, Radzyniu Podlaskim i Toronto, doczekał się uznania.
Zgromadzeni w Sali muzycznej KDK, po wysłuchaniu wykładu dra hab. KUL Wojciecha Kruszewskiego „Nieznana Kamieńska – co jeszcze jest do odkrycia w twórczości autorki „Białego rękopisu”, zostali zapoznani z werdyktem jury XX Konkursu im. Anny Kamieńskiej. Laureatem głównej nagrody został poeta  Henryk Kozak za tomik „Ballada o przemijaniu”, natomiast wyróżnienia otrzymali: znany lubelski poeta, zarazem wielki miłośnik Nałęczowa, Waldemar Michalski za tomik „ Z podróży na wschód” oraz Anna Wójtowicz za tomik „Na rewersie twarzy”.

Przewodniczący jury, doktorant literaturoznawstwa KUL, Marek Sawa, mówiąc o właściwości poezji Anny zwrócił uwagę na : skierowanie poetyckiego zamysłu na wnętrze człowieka, jego emocjonalnej i delikatnej właściwości. Wójtowicz ma szczególną łatwość poetyckiego obrazowania emocji[…] Pozornie banalne sytuacje dnia codziennego ta młoda poetka potrafi przedstawić w sposób bardzo obrazowy, za każdym razem celnie określając własne emocje.
 Zyskanie uznania przez studentkę - poetkę  w środowisku twórców i komentatorów poezji w takim towarzystwie to prawdziwe życiowe osiągnięcie. Serdecznie gratulujemy utalentowanej nałęczowiance.  WDŁ

 

Foto dzięki uprzejmości Krasnostawskiego Domu Kultury

 

strony internetowe Lublin